Hias krever tredjeparts kontroll på kummer

− Bakgrunnen for at Hias har lagt inn kravet er rett og slett at vi har sett for mye dårlig håndtering av særlig ventiler i kummer. Vi har fem års garanti knyttet til nyanlegg og bruker mye tid og krefter på å følge opp dårlig utført arbeid, sier Erik Bøhleng, programansvarlig sanering VA-ledningsnett i Hias.

Tidligere i år reviderte Hias sin norm for VA-ledningsanlegg. I den reviderte VA-normen kreves det at prefabrikkerte vannkummer skal leveres som ett komplett produkt av leverandør som er sertifisert, og har dokumentert tredjeparts kontroll.

− Jeg har sett for mye dårlig håndverk på ventiler og konsoller. Mye er skader på armaturer i kum, som jeg antar skjer under monteringen og håndtering knyttet til arbeider i kummen. Det er mest skader på epoxymalingen som skal beskytte ventilene mot rustskader, forteller Bøhleng og understreker:
− Det må påpekes at hovedutfordringene Hias har hatt med dårlig utførelse i kummer er knyttet opp mot store infrastrukturprosjekter i regionen som blant annet ny E6, der Hias selv ikke har vært byggherre.

Forventer å få bedre produkter
Med det nye kravet om prefabrikkerte kummer håper Bøhleng at de og får bedre kontroll på nye VA-anlegg, og de forventer at de får levert et bedre totalprodukt.

− Det at alt arbeide med kummen gjøres av én aktør, innomhus, i ordnede former, med riktig utstyr og fagkompetanse, tror vi vil gjøre en forskjell. Motsatsen er kummer som skrues sammen ute i grøfta, gjerne under fuktige og kalde forhold. Det har ikke fungert som ønsket til nå, sier han og legger til:
− Det verste jeg har sett var en ny kum der boltene til konsollen i bunnen hadde rustet mye allerede før overtagelse av anlegget. Sånn kan vi ikke ha det. Vårt mål er at våre VA-anlegg skal ha en levetid på minimum 100 år.

«At alt arbeide med kummen gjøres av én tredjeparts godkjent aktør, innomhus med riktig utstyr og fagkompetanse tror vi vil gjøre en forskjell.»

Vil ha én ansvarlig
Et annet moment han trekker frem er sikkerhet i kummen.
− Hvis boltene ruster blir det veldig usikkert å gå ned i kummen på sikt. Vi krever nå også at det skal brukes syrefaste bolter i bunnen, selv om jeg vet at blant annet Basal mener det er litt overkill.
En av hovedgrunnene til endringene i VA-normen er at de bruker så mye tid på garantioppfølging i etterkant av overtagelse.

− Sammen med entreprenør må vi i gang med å skifte ut deler og rette opp skader på armatur. På et anlegg i drift er det ofte fuktig og kaldt i kummen. Da er det ikke enkelt å pusse bort rust og legge på nye epoxy-maling for å utbedre skader skikkelig. Det holder ikke så bra som en kum som er laget på fabrikk. Han er glad for at de i Hias har god kompetanse til å se slike feil, men er redd for at mindre kommuner med færre ressurser ikke oppdager mangler på sine VA-anlegg.

− Vi vil ha én aktør som er ansvarlig for utførelse av alt av arbeider med selve kummen inkludert alt av arbeider i kum, som konsoll, armatur, ventiler, pakninger og bolter. For skrudde deler ut av kum, eksempelvis for PE-ledninger, må man bruke riktig pakning, og skru det hele sammen i riktig rekkefølge og med riktig moment, sier han legger til at:
− Pakningene er ofte dårlig merket. Hvilken skal du bruke hvor? Bruker du feil moment kan jernarmeringen i pakningen bli blottlagt. Da får du rust og siden lekkasje i koblingen. Du får bedre kontroll med en tredje-parts godkjent aktør som har dokumentert kompetanse for denne type jobb.

Økt levetid gir bedre bærekraft
Bøhleng forteller at for Hias er dokumentasjonen som følger med et tredjeparts kontrollert og godkjent VA-anlegg viktig, men også at målet om økt levetid på VA-anleggene er viktig av flere årsaker.

− En fabrikkmontert kum bør få bedre kvalitet og økt levetid. Du får et tett anlegg, og reduserer risikoen for lekkasjer. Til sammen gir dette et mer bærekraftig VA-anlegg. Ventiler og armaturer i en vannkum har ikke 100 års. levetid som resten av et VA-anlegg minimum bør ha, men øker vi levetiden med noen år med bruk av fagopplærte montører for kummer, er dette også et bra miljøtiltak. Vi tror at fabrikkskrudde kummer vil gi en slik positiv endring, sier Bøhleng. Han legger til at det er så enkelt at når du har kjøpt og betalt for noe, så skal det være bra.

− Du kjøper ikke ny bil med bulker og riper. Vi håper og tror derfor på at en VA-kum som er tredje-parts godkjent skal gi oss et bedre produkt, at vi vil spare oss mye tid og penger, samt få bedre og sikrere kummer. Den som skal ned i kummen om 50 år må også kunne være trygg.

Kostnytte-verdien er stor
Erik Bøhleng sier at en forutsetning for at Hias skal nå miljømålene og målsetningen om at VA-anlegg skal ha minimum 100 års levetid, er kvalitet i alle ledd. Hias dekker kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Foreløpig har den nye VA-normen kun innvirkning på HIAS sine nyanlegg.

− Men vi håper på å bli enige om én felles norsk vannstandard for hele regionen etter hvert. Det blir enklere for alle om vi får en felles norm for vår region. Det er rart at ikke flere har gått inn på dette. Det er ingen stor ekstra kostnad. Ser du det i perspektiv i forhold til tidsbruk på å rette opp garantifeil, og levetid på anlegg, er kostnytte-verdien med å investere i tredje-partsgodkjente fabrikkmonterte kummer trolig stor, sier han og understreker:
− Hvis disse kummene fungerer slik vi tror de skal, er jeg helt sikker på at dette er riktig vei å gå. Den eneste ulempen er at det bare er Basal som leverer slike kummer pr nå. Vi skulle gjerne hatt flere med samme type løsning å spille på.

Jeg har sett for mye dårlig håndverk på ventiler og konsoller. Mye er skader på armaturer i kum, som jeg antar skjer under monteringen og håndtering knyttet til arbeider i kummen. Det er mest skader på epoxymalingen som skal beskytte ventilene mot rustskader, forteller Bøhleng. Ventilen på bildet er forsøkt reparert med epoxy-maling. Det er som man ser, en utforende jobb å få til ute i en fuktig kum. (Foto: Hias)

Del artikkelen: