Her heises en 35 tonn prefabrikkert vannkum på plass

– Dette var effektivt, sier byggeleder i Trondheim kommune Amir Mandzuka.

BYNESET: I landlige omgivelser like uten for Trondheim by heises den første av i alt sju prefabrikkerte DN 3000 ig-kummer på plass av en mobilkran. Bunnseksjon på 14 tonn manøvreres forsiktig ned i den utgravde grøfta, mens det ferdigskrudde blågodset blinker i sola. Dette er en av i alt totalt 15 vannkummer levert av Heimdal Granitt og Betong AS.

Daniel Gladsø anleggsleder i SG Entreprenør, avdelingsleder i Heimdal Granitt og Betong Øystein Frantzen og byggeleder i Trondheim kommune Amir Mandzuka

– Når kummen kommer prefabrikkert er det enklere for entreprenøren å montere den, sier byggeleder i Trondheim kommune Amir Mandzuka.

Fra Klett til Leirfallet på Byneset legger Trondheim kommune ny vannledning for å forsterke vannforsyningen. Prosjektet som startet like før jul i fjor skal stå ferdig i oktober/november.

– Vi ønsker med dette å bedre vanntilførselen til Byneset, sier Mandzuka, som følger arbeidet med å få kummen på plass i grøfta.
– Dette var effektivt. Det tok ikke lang tid, fastslår han.

De prefabrikkerte vannkummene som leveres av Heimdal Granitt og Betong har blitt produsert av Loe Rørprodukter Nord til SG Entreprenør.

– Dette er et spennende prosjekt for oss. Det er første gang vi leverer så store prefabrikkerte vannkummer i Trondheim, sier Lisbeth Vågan prosjektleder i Heimdal Granitt og Betong.

Stor fordel
Daniel Gladsø anleggsleder i SG Entreprenør mener at det er en fordel å få levert prefabrikkerte vannkummer.
– Det er heftige krav til moment i monteringen og det er derfor en fordel at dette blir gjort i fabrikk og er ferdig godkjent.

Lisbeth Vågan understreker at så store vannkummer krever litt ekstra planlegging med hensyn til transport og levering.
– Det skal klaffe med både følgebil, mobilkran og tillatelse for å kjøre så stor last, sier hun, og roser samarbeidet med SG Entreprenør.

– Vi har samarbeidet med SG Entreprenør i mange år og de er både løsningsorientert og profesjonelle.

Høyt trykk
På Byneset legges det både ny vannledning og pumpeledning for kloakk, i tillegg bygges tre pumpestasjoner for kloakk.

– Det som er spesielt her er det høye trykket, og det er ikke alle armatur som kan forankres for denne trykk-klassen. Det er også gjerne lang leveringstid på disse delene, sier Gladsø. Med andre ord denne
leveransen kunne blitt tidkrevende å få på plass. Og tid er penger for entreprenørene.

– Jeg har vært en pådriver for prefabrikkerte vannkummer i mange år. Flere entreprenører har bestilt prefabrikkerte kummer i mange år allerede og jeg tror at de aller fleste vil se fordelen av å få de levert ferdig skrudd, sier avdelingsleder i Heimdal Granitt og Betong AS, Øystein Frantzen.

FAKTA

Trondheim kommune bygger nytt overføringssystem for avløp fra Spongdal til Klett avløpspumpestasjon. Klett APS er tidligere bygd som en del av Metrovannprosjektet som overfører avløpet videre til Høvringen renseanlegg.

Selve overføringsledningen blir totalt 9500 m fra Spongdal til Klett. Det skal bygges 5 nye pumpestasjoner på strekningen, Spongdal, Brå, Leirfallet, Leinstrand og Eggbekken. Spongdal slamavskiller og Leirfallet renseanlegg skal legges ned. Eksisterende pumpestasjoner på Spongdal, Leinstrand og Eggbekken skal fjernes. I dag pumpes avløpet mellom Klett og Leirfallet til Leirfallet RA slik at retningen på dette blir snudd.

Samtidig skal det legges en vannledning fra Klett til Spongdal for å forsterke vannforsyningen til Bynese.

Så store vannkummer krever litt ekstra planlegging med hensyn til transport og levering.
På Byneset legges det både ny vannledning og pumpeledning for kloakk, i tillegg bygges tre pumpestasjoner for kloakk
Bunnseksjon på 14 tonn manøvreres forsiktig ned i den utgravde grøfta

Del artikkelen: