Helt tørr vannkum – fra kumbunn til topp lokk

I områder med høy grunnvannstand eller som er utsatt for flom er tette vannkummer viktig. Den største utfordringen har vært tetthet mellom støpejerns-lokk/ramme og betongkum. Men også rørgjennomføringer og kumbunn har vært en utfordring. Nå er dette løst.

I 2016 tok HIAS kontakt med Basal for å finne en løsning på tørr vannkum. Bakgrunnen var at de skulle etablere vannkummer på Midtstranda i Hamar i forbindelse med bygging av ny E6 forbi Hamar. Midtstranda ligger flomutsatt til ved Mjøsa, og man har opplevd at vannet står opp til asfalten når Ottaflommen kommer på våren rundt St. Hans-tider. HIAS ønsket å ha kummer som var helt tørre ved en slik flomsituasjon.

I 2016 ble det i samarbeid mellom Furnes Jernstøperi, Loe Rørprodukter, Basal og HIAS satt i gang en testproduksjon av en ig-kum med en rekke forhåndsdefinerte kriterier (se faktaboks). Formålet var å teste kummen i et reelt miljø, slik at man kunne inspisere og etterprøve om kummen forble tett dersom man produserte iht. kravspesifikasjonene.

Det legger seg vann på innerlokk. Når lokket åpnes havner vannet i kummen

Kummen ble etablert før “Ottaflommen” 2016 og ble første gang inspisert høsten 2017 og deretter året etter. Da var kummen helt tett og tørr, med unntak av vann som falt ned i kummen da innerlokket ble tatt av.

 

Kummen ble på nytt inspisert i juni 2019. Vannstanden i Mjøsa ved befaring 28. juni i år var 123,01 moh. Høyeste vannstand i år var 123,61 (normalt for årstiden er 122,94).
Bunn kum står på 122,67. Ut fra dette ligger bunn kum 27 cm lavere enn normalvannstand, og 94 cm lavere enn årets høyeste flom-mål. Det vi si at kummen alltid er eksponert for grunnvann som kan trenge inn!

Vann som lå på innerlokket vises tydelig på kumveggen

Ved årets befaring var det 2-3 cm vann i bunn av kummen. Dette var samme mengde som året før, og skyltes at innerlokket ble åpnet 3 eller 4 ganger ved tidligere inspeksjoner.

 

Innerlokket ligger ann mot en pakning i kumrammen. Dette gir en helt tett kumtopp

Kummen er en ig-kum hvor det er lagt inn injeksjonsslange mellom kumbunn og kumring. Rørgjennomføringer er utført med Forsheda Combipakninger. Det er benyttet Furnes dobbel kumramme med lokk og innerlokk, type FURNUS 2, som tetter mellom lokk og ramme. Ytterramme er limt til kumtopp.

 

Bilde viser tydelig at kummen er helt tørr, med unntak av vann i kumbunn som har kommet fra flere åpninger av innerlokk. Bare noen dager før befaring sto vannet 94 cm over kumbunn.

Konklusjonen fra befaringen var at kum og kumtopp var “potte tett”, og hadde vært det siden etableringen for 3 år siden.

Kumlokk/ramme må imidlertid forbedres for å unngå at det samler seg vann oppå innerlokket, og som havner i kummen ved åpning av innerlokket.
Bildene viser at kumveggen var helt tørr ned til vannspeilet. Vann som vises på bildene var fra vann som kom fra vannansamling som lå oppå innerlokket.

Kravspesifikasjoner for tett kum

■ Vannkummer skal leveres i en varig tett utførelse.
■ Kummene skal leveres med injeksjonsslanger rundt alle innstøpte rørgjennomføringer*
og rundt bunnplaten i de tilfeller denne støpes inn separat.
■ Løsningen skal være dokumentert ved prøving.
■ Kummen avsluttes med en plan betong justeringsring på toppen og med et teleskopisk
tett rammesystem av støpejern.
■ Det teleskopiske rammesystemet skal bestå av 2 rammer, underramme og flytende ramme. Underrammen skal være forsynt med pakning utvendig som klemmer og tetter mot den flytende rammen.
■ Skjøt mellom kjegle/topplate/ justeringsring, mellom justeringsringer og mellom plan toppring og underramme skal limes.
■ Ved behov for isolering eller ekstra tett topp skal det benyttes et teleskopisk rammesystem
som muliggjør montasje av tett innerlokk.

Lim:
Kumleverandør skal levere lim for liming av detaljer som beskrevet.
■ Det skal benyttes lim som er dokumentert ved prøving og viser større styrke enn betongen den
limer til.
■ Limet skal ha skjærstyrke 10 N/mm2, strekkbindestyrke 15 N/mm2 og trykkstyrke 60 N/mm2 eller høyere målt i stål/stålforbindelse.

* I innstøping av PE-rør og bruk av injeksjonsslanger er usikkert med hensyn til varig tetthet, da PE har stor temperaturutvidelse. Det bør derfor benyttes Combipakninger for denne rørtypen.

Del artikkelen: