Har utviklet selvrensende bekkeinntak

På fabrikken til Nobi Voss står nå den første prototypen på NIFS Vossing, et nytt selvrensende bekkeinntak / vingemur.

– Vi jobber nå med å få på et prosjekt, hvor vi får plassert det selvrensende bekkeinntaket ut. Målet er etter hvert å få lagt en brosjyre, forteller daglig leder og styreformann i Nobi, Espen Mikalsen.

Dugnadsarbeid
Prototypen er et resultat av et samarbeid mellom NVE, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Cowi og Basal-bedriftene Nobi og Loe Rørprodukter. Det hele startet med en idédugnad:
–  Vi har jobbet med alle deltakerne.
Tegnet, justert og sendt tilbake. I dag har Jernbaneverket noen selvrensende bekkeinntak. Disse er plasstøpte og fungerer til   fredsstillende. Vi ønsker nå å tilby disse ferdig prefabrikkert tilpasset forskjellige rørdimensjoner.
 
Vil utvikle eget nett
Nobi jobber også med å få på plass et tilleggsprodukt som festes på det nye bekkeinntaket:
– Vi ser på å få utviklet et nett for greiner og rask, som samler seg opp. Dette nettet skal være enkelt å ta opp og tømme.  Vi er nå i dialog med leverandører, for å finne ut hvordan det skal utformes. Det er viktig at det er sterkt nok og at det ikke hindrer vanngjennomstrømning, sier Mikalsen.
 

Del artikkelen: