Gode erfaringer med Aqua-Safe

Entreprenør Isachsen Anlegg AS har gjort sine første erfaringer med Aqua-Safe, hvor kumprodusenten tar seg av hele kumleveransen og leverer vannkummene komplette inklusive armatur. Aqua-Safe kummer leveres ferdig sammenskrudd og klare for montering i grøft.

– Produsenten tar seg av alt fra konsoll til rett høyde på boringer for armatur. Det fristiller oss til å konsentrere oss fullt på andre deler av driften vår. Dette har vi sett svært gode resultater av.

Det sier en fornøyd driftsleder Hans Olav Sandvik i Isachsen Anlegg AS.

Lønnsomhet
Entreprenørselskapet har brukt to Aqua-Safe kummer på et prosjekt på Billingstad, for Asker kommune. Det er første gang de bruker Aqua-Safe-kummer. De ble levert av Loe Rørprodukter AS.

– Vi valgte i denne omgangen å prøve Aqua-Safe for å se på lønnsomhet og leveringstid, sier Sandvik.

Han og Isachsen Anlegg AS melder om gode erfaringer, både med Aqua-Safe-kummene og det å kjøpe direkte fra produsent. Det har hjulpet på både fremdrift og lønnsomhet for entreprenørbedriften når man har sluppet å ta hensyn til mye som ellers må samkjøres i kum. Selv mener Sandvik at Aqua-Safe er et godt og lønnsomt produkt for entreprenører som gjør store og komplekse VA-jobber. Både med tanke på leveringstid, og det å forholde seg til én leverandør.

– Jeg vil også fremheve den gode hjelpen og servicen vi får. Hver eneste gang vi tar kontakt angående pris, prosjektering og levering. En stor takk til alle på Loe som bidrar til å få levert ut komplette Aqua-Safe kummer, sier Hans Olav Sandvik.

Forutsigbarhet
Loe har levert 20 Aqua-Safe kummer til to entreprenørbedrifter på et prosjekt i Asker kommune. To av disse gikk altså til Isachsen. Martinsen snakker varmt om Aqua-Safe som løsning av flere grunner.

– Jeg vil si det kun finnes fordeler ved å benytte Aqua-Safe vannkummer. Mest av alt gir det forutsigbarhet for både utførende entreprenør og oss som produksjonsbedrift, sier Anders Martinsen i Loe Rørprodukter AS.

Tidligere har de levd i usikkerhet når det kommer til hvilke leverandører og typer armatur som skal velges. Dette gjør at man ikke får startet produksjon av kummene før armaturet ankommer. Med Aqua-Safe er ikke dette lenger tilfelle.

Både produksjonsbedrift og kunde har dermed kontroll fra dag én ved bestilling av kummer, og kan gi forventet leveringsdato raskt. For byggherre og entreprenør er konseptet tidsbesparende da de ikke behøver å åpne grøfter og hull før noen få dager før leveringsdato.

Del artikkelen: