Fordrøyningsmagasin på hver tomt

Lokal overvannshåndtering kan være avgjørende i arbeidet mot flomskader. I et større utbyggingsområde i Hokksund skal det monteres ett fordrøyningsmagasin på hver tomt.

Høsten for to år siden førte uværet Frida til betydelige stormskader i Drammensområdet. Verst rammet ble Modum, samt Øvre- og Nedre Eiker. Veier ble ufremkommelige, skinnegangen til jernbanen ble vasket ut og store deler av Mjøndalen sentrum sto bokstavelig talt under vann. Frida ble i etterkant betegnet som en 50-årsflom. Utenfor lensmannskontoret i Mjøndalen var veier og parken dekket av to meter vann. På grunn av klimaendringene må vi belage oss på mer vær av samme slag.For om lag to år siden lanserte Basal sine første ”Storm” produkter. Dette er blant annet kummer som er utviklet nettopp for å forebygge skader forårsaket av mer brutale værforhold.

Utfordringer med sprengt kapasitet på ledningsnettet
Utbyggingsområdet Harakollen ligger i åskanten rett nord for Hokksund sentrum. Der kan det
med tiden bli bygget 500 boenheter. Blant forutsetningene fra kommunens side er at overvannet fra hver enkelt tomt ikke gir ytterligere belastning på  det allerede overbelastede overvannsnettet nedstrøms.
Til sommeren flytter folk inn i de første boligene. Salget av boliger i etappe to har allerede startet. Til neste år bygges ny barnehage i feltet, og så tvinger det seg frem ny eller utvidet skole på sikt. Dette vil gi økt utbygging og øke mengden tette flater, med påfølgende avrenningsproblemer.

Målsatt 2D skisse av LOD-kummen

LOD-kummer løser problemene
LOD-kummen er et fordrøyningsmagasin nettopp for eneboligtomter. Magasinet består av en betongkum, med sandfang og neddykket strupet utløp med selvrens. Takket være det strupede utløpet er det enkelt å justere påslippet (videreført vannmengde) etter lokale krav.
I skrivende stund, det vil si i begynnelsen av mai, ferdigstilte Loe Rørprodukter en kum for montering i gårdsrommet til en av eneboligene i Harakollen.
– I Harakollen ønsket kommunen å oppholde mest mulig vann på hver tomt, for å tidsforsinke så mye vann som mulig, forklarer Ronny Karlson. Han er salgsansvarlig for Buskerud Asker og Bærum hos Loe Rørprodukter.

Lokal tilpassing
– Blant fordelene med Basal Storm magasinene er at de bygger på standard Basal-produkter. Nå har vi forhøyet kumringen. Kummen vi leverer til prosjektet har kapasitet til å fordrøye 2,2 kubikk overvann. I tillegg har vi øket sandfangvolumet, beskriver han.

I området er maksimalgrensen for påslipp til det kommunale nettet 3 liter vann per sekund.
– I utgangspunktet var kommunen skeptiske til denne løsningen med strupet utløp fremfor virvelkammer. Etter en demonstrasjon på fabrikken, hvor jeg fikk vist hvordan dette fungerer i praksis, ble de begeistret.  En annen fordel er at også nødoverløpet enkelt kan strupes. Dermed vil vi med Basal Storm fordrøyningsmagasinet alltid holde oss innenfor de kommunale kravene, forklarer Ronny Karlson, hos Loe Rørprodukter.

Basal Storm type 3 er beregnet for å fordrøye takvann. Dersom magasinet monteres i gårdsplassen kan lokket erstattes med rist, slik at kummen også fanger opp og tidsforsinker overvannet fra gårdsplassen. Utløpet til det kommunale nettet er strupet, og påslippet tilpasses de lokale kravene i hvert enkelt tilfelle.

Del artikkelen: