Fiskevennlige løsninger

Høyt fall og stein ved utløpet hindrer for fiskeoppgang gjennom kulverten i Hamremselva. En enkel terskelkonstruksjon bygget på brekket. Dette har bidratt til å heve vannspeilet slik at vannet blir stående inn i kulverten. Terskelen har også dannet en kulp under. Fra Statens vegvesens rapport Nye fiskeveger. (Foto: Statens vegvesen region midt)

fisketrapp_kumring_foto_frode_kroglund

Betongrør med tilpassede åpninger utgjør fisketrappa i Hemselva. Bildet er fra Statens vegvesens rapport Nye fiskeveger. (Foto: Sigrun Børresen)

Dette sliter fisken med

X

Bra med kulp, som er mulig å hoppe fra. Feil: Her er det for lite vann i røret.

Enkel løsning: Terskler inne i røret ville hjulpet. Større løsning: Røret burde helst ligget 10 cm dypere, eventuelt bekken nedstrøms bygget høyere med stein.

Det lille vannet i bekken er fordelt på to rør. Begge er ubrukbare for fisk. Feil 1: For lite vann. Feil 2: Bekken i seg selv er fylt igjen med pukk, og vannet forsvinner mellom steinene.

Løsning 1: Senke det ene røret til fiskevei, heve det andre røret til flomvei og gangvei for smådyr. Løsning 2: Rydde unna pukken i utløpet.

X

Her er det mye bra! Fisken går gjennom.

Forbedring: Redusere redusere vannhastighet i røret. Kunne vurdert å legge det ene røret høyere enn det andre.

X

Ikke vann i røret, kun finstoff og sedimenter fra oppstrøms som har fylt igjen hele systemet. Feil: Erosjon oppstrøms fra røret.

Løsning: Fjerne sand. Terskler i røret ville hjulpet.

X

Vakkert plassert og pent å se på. Når fisken kommer hit vil den ha vanskelig med å komme inn på grunn av høy hastighet på vannet, og enda vanskeligere med å komme videre i oppstrøms ende av stikkrenna. Laks greier å passere, men må vente på riktig vannføring.

Løsning: Senk røret litt, eller bygge opp terskel/kulp i nedstrøms ende. Ta vekk stein i bakkant/oppstrøms ende.

X

Her er det flere problemer på én gang: Høyt fall, umulig innhopp, manglende kulp etter rør og store steiner som hemmer innhopp. Dessuten er det lite vann i røret.

Løsning: Legg røret dypere i terrenget, gå opp en dimensjon, eventuelt kombinert med innvendige terskler.

X

Del artikkelen: