Filter i kum fanger opp kunstgress-granulat

– Jeg fikk sjokk da vi åpnet denne kummen. Den var helt fylt opp med granulat og det var de andre kummene rundt banen også, sier vaktmester på Lerkendal stadion Anders Øien.

TRONDHEIM: Kummene rundt kunstgressbanen på Lerkendal er to meter dype og fylt til randen av mikroplast tidligere i høst. Dessverre er det helt vanlig.

Det finnes over 1750 kunstgressbaner i Norge. Miljødirektoratet anslo i 2016 at 20 prosent av alle mikroplastutslipp kommer fra gamle og opphugde bildekkene – granulat – som brukes for å gi god støtdemping på kunstgressbaner. Det utgjør 1500 tonn i året.
 
– Det er bare dekkslitasje som står for en større utslippsandel av mikroplast. I Norge har vi svært mange kunstgressbaner og mange er også er i drift vinterstid. Når banene brøytes for snø om vinteren, følger betydelige mengder granulat med snøen, forteller Bjørn Aas ved Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU.
 
Deretter følger granulatet vannsystemet og går ut i bekker og elver i nærheten.
 
Utvikler filterkurv for kummer
Dette er en stor miljøutfordring, for det er svært vanskelig å fange opp mikroplast når det først har havnet i vannsystemet vårt. Kunstgressgranulatet smuldrer opp og får en pulveraktig konsistens når det ligger lenge i vann.  Aas ønsker å gjøre noe med dette miljøproblemet og ideen hans var å fange opp granulatet nært “kilden” før det havner ned i kummene og ut i havet.
 
– Her ser du filterkurven som fanger opp granulat før den skylles ned i kummen og den forhindrer at den sprer seg videre, forklarer oppfinneren.
 
ENKEL å BRUKE: Granulatkurven er lett, har håndtak og kan enkelt løftes opp og tømmes ut på banen  igjen, slik at granulatet kan gjenbrukes.
Foto: Mona Sprenger
 
Stor interesse
I samarbeid med NTNU Technology Transfer, og Heimdal Industriservice AS har han produsert flere prototyper og videreutviklet produktet. Trondheim kommune er også med i prosjektet og i tillegg til Lerkendal vil kurven bli testet ut på Dalgård i Trondheim i vinter.
 
– Siden i vår har vi jobbet med dette prosjektet som virkelig har skutt fart.  Vi opplever at det er stor interesse for produktet fra idrettslag. Det er allerede er mulig å kjøpe filterkurven hos Heimdal Industriservice AS og den kan tilpasses til ulike kummer, forteller prosjektleder Julie Dahl Benum, prosjektleder ved NTNU Technology Transfer.
 
Enkel å drifte
Granulatkurven er lett, har håndtak og kan enkelt løftes opp og tømmes ut på banen igjen, slik at granulatet kan gjenbrukes.
 
– Det er et stort besparingspotensiale for klubber og kommuner ettersom de kjøper inn nytt granulat og må betale for slamsuging av fulle kummer. Det trengs intet utstyr for å installere kurven, og dermed er den svært enkel å drifte. Den kan til og med tømmes av foreldre på dugnad, sier Benum.
 
Vil erstattes
Filterkurven som er installert i kummen på Lerkendal har plass til 20 kilo granulat.
 
– Vi vil tømme den en gang i måneden, forteller vaktmester Anders Øien.
 
– Nå skal vi følge utviklingen gjennom vinteren, med jordprøver og fokus på vannet ved kummene. Vi håper å se gode resultater, sier oppfinner Bjørn Aas, som tror at opphugde bildekk i kunstgressbaner etterhvert vil forsvinne.
 
– Jeg tror at granulat vil være erstattet med et mer miljøvennlig produkt om fem år, men det vil være et behov for filterkurven helt til den siste banen er borte. Det kommer til å ta tid.
 
HVA ER SIFTR?
 
Siftr er et filter for enkel montering i avløpskummene rundt kunstgressbaner som åpner for gjenbruk og forhindrer utslipp av mikroplast til havet. Produktet er utviklet sammen med SIAT-NTNU og leveres av Heimdal Industriservice as.
 
Filterløsningen kan monteres i standard 650 lokk og ramme.

Del artikkelen: