Entreprenør bestilte alle vannkummene ferdig montert

Vannkummene blir montert på NOBI Voss sitt monteringsverkstad etter kravene i VA miljøblad nr. 112.

Tekst: Odd Sivertsen

Desember 2017 inngikk Tverberg Entreprenør AS og Nobi Voss AS en samarbeidsavtale om å levere Rene bustadfeltet komplett, skriver NOBI-Nytt.
 
Leveringen var 2890 meter diverse trykkrør, 3540 meter med overvann og spillvannsrør, 112 komplette minikummer og 21 vannkummer som blir levert komplette med AVK-armatur og Furnes 112-2 konsoller.
 
Vannkummene blir montert på NOBI Voss sitt monteringsverkstad etter kravene i VA miljøblad nr. 112.
 
– Dette har vi ikke gjort tidligere, med tanke på at vi får kummene komplett og ferdig, sier Kjell Inge Tverberg som er daglig leder i Tverberg Entreprenør AS.
 
– Hvorfor valgte dere denne løysingen?
– På grunn av tid og kapasitet. At alle vannkummene er ferdig montert forenkler vår oppgave. Da har vi kontroll på innmat og kummene, og de kan tilpasses i forhold til produksjonen, oppgir Kjell Inge Tverberg.
 
Fornøyd med krympeplast
Alle bolter blir strammet med moment etter kontrollskjema som skal følge kummen. Etter at kummen er ferdig montert blir PE kragene terset og kummen blir lukka med krympeplast. Krypeplasten blir fyrst fjerna når kummen skal monteres. Tveberg fremhever det positive ved at kummene har vært tildekka med krympeplast og dermed vært fine, reine og isfrie.
 
–  Leveransen har gått greit. Det har vært et pluss at vi har fått kummer utlevert som avtalt i henhold til leveringsplan. Vi har ikke tatt ut alt på en gang, sier Kjell Inge Tveberg.
 
– Hvordan har samarbeidet vært?
– Bra. Vi har levert tegninger, og beskrivelser og fått kummene tilpasset etter dem.
 
– Vil dere vurdere ei slik løsning igjen?
– Ja.

Del artikkelen: