Digital satsing i Basal

I løpet av februar 2024 vil Basals digitale portal være klar. – Alle Basals eiere får et system for å dele produktinformasjon og tilhørende dokumentasjon på et sted. Dette er et stort steg inn i den digitale fremtiden, sier Eirik Severin Bråten som leder prosjektet i Basal AS.

Basal etablerer et digitalt verktøy hvor produsentene enkelt kan dele prosjektenes produktinformasjon og dokumentasjon med entreprenøren. I forarbeidet har Basal gjennomført intervjuer med en rekke entreprenører og ulike Basalprodusenter for å avdekke behov og ønsker. I neste omgang har de avstemt dette mot byggherrenes behov.

Svær nyttig
Hver enkelt Basal eier får sin egen portal der de samler sine prosjekter. Hensikten er å samle all relevant informasjon og tilgjengeliggjøre dette på en enkel måte. Entreprenørene kan også gå inn i vår digitale plattform for å hente all dokumentasjon de trenger.

Det er svært nyttig både for å oppfylle byggherrers krav til dokumentasjon, og samtidig gjøre flyten mellom alle ledd i et prosjekt problemfri.

Sånn situasjonen er i dag, går kommunikasjonen via e-post og telefon. Mye tid går med til manuell innhenting av data, det er tungvint og lite smidig. Med et digitalt verktøy vil produktinformasjon være med målrettet og spesifikt i forhold til hva entreprenøren må levere videre til byggherren.

– I praksis vil vi legge alle vedlegg som hører til produktene tilknyttet et prosjekt inn i et digitalt format, sier Bråten.

Vil gjøre det enklere
Bråten forteller at Basal vil utvikle den digitale løsningen fortløpende og bygge inn ny funksjonalitet. Allerede før sommeren vil man kunne hente ut produktspesifikke miljødata.

– Miljøregnskap ser vi på som en kjempeverdi og regner med det vil bli stor interesse for å hente ut oppdaterte utslippstall for betongprodukter, slik at man kan gjøre korrekte miljøberegninger.

– Vi bygger en digital samhandlingsplattform. Nå er vi klare for brukertesting og er spente på hvordan markedet vil ta i mot og benytte potensialet og mulighetene som ligger i løsningen.

Den nye digitale løsningen til Basalbedriftene blir et nav der informasjon blir lett tilgjengelig både for byggherrer og entreprenører.
På sikt vil også bedriftene få krav om å levere med EPD-er, og det vil vi også innlemme i portalen

Del artikkelen: