Betongrør er best for miljøet

– Selv om sement står for fem prosent av verdens CO2-utslipp, er det slett
ikke slik at det er mer miljøvennlig å velge plastrør framfor betongrør, sier Geir Sogge Johnsen, produktsjef i Basal.

– Selv om det er store utslipp knyttet til produksjon av sement, kommer betongrør bedre ut når man tar hensyn til alle faktorene som for eksempel råvareuttak, transport og grøfteutførelse som må med i en slik analyse, sier Johnsen.
Han viser til resultater fra Storbritannia hvor betongrør har opptil 35 prosent lavere CO2 utslipp enn plastrør.
– Dette er også noe av grunnen til at Basal har laget en EPD-generator, slik at brukerne lettere skal kunne sammenligne forskjellige rørmaterialer og velge produsenter basert på hva som gir minst total miljøpåvirkning.

Livsløpsanalyse
CPSA (Concrete pipeline systems association) har flere rapporter liggende på sin hjemmeside, som viser at betongrør har betydelig lavere CO2 utslipp enn plastrør.
Flere av rapportene er utarbeidet av Carbon Clear som er en verdensledende leverandør av karbon – og energitjenester.  Carbon Clear benytter metodene ISO 14040/14044 og PAS 2050, som måler alle klimagasser i løpet av hele livssyklusen.
– Disse rapportene er basert på betongproduksjon i Storbritannia. I Norge har vi tilgang til sement fra blant annet Norcem, som er ledende i Europa når det gjelder produksjon av miljøvennlig sement, sier Johnsen.

Kortreist
Utvinning av råvarer og transport er en viktig utslippsfaktor.
– Plastrør er unektelig lettere å transportere. Dette har ført til påstander om at de er mer miljøvennlige, men her må all transport inkluderes. Ikke bare transport av ferdigproduserte rørdeler, sier Johnsen, som slår fast at da blir regnestykket et helt annet.
– Betongprodusentene er ofte lokale og plasserte i umiddelbar nærhet til sandtaket, hvor de henter tilslaget til produktene. Korte transportavstander i alle ledd er gunstig med tanke på det totale utslippet og vil bidra til at produsentene kommer bedre ut i en EPD.

Gjenbruk
Grøftearbeidet står for den største økonomiske delen i et VA-anlegg. En fordel med betongrør er at man kan bruke grove masser rundt rørene, som muliggjør gjenbruk av stedlige masser, forteller Johnsen.
– Den desidert største økonomiske og miljømessige fordelen ved å legge betongrør oppnås dersom en kan gjenbruke stedlige masser rundt røret. I tillegg er betong et svært slitesterkt og robust materiale, som gjør at utskiftning i liten grad forekommer, sier Basals produktsjef, og slår fast:
– Dersom en tar utgangspunkt i kostnader, levetid og et miljøperspektiv burde valget for ettrørsgrøfter være rimelig enkelt!

 

Livsløpsanalyse

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.
Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.
En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land.Kilde: EPD Norge

Del artikkelen: