Basal med smart teknologi: Basal går i skyen

Basal har innledet et samarbeid med Process Partner AS på å inkludere deres smart teknologi i Basal produkter. En effektiv og lettinstallert måte å hente ut data fra anlegget og overføre de til eierens system. Det gjør det enkelt å ha kontroll og få en mer optimal drift av systemene.

Vannkummer som selv sier i fra om trykkfall og vannfylling. Stikkrenner som varsler økt vannføring og flomfare. Og sandfang som ber om å bli tømt. Høres ikke det kjekt ut, kanskje?

Sensorer koblet til en trådløs, batteridrevet datalogger sender data opp i skyen. Derfra kan informasjonen enkelt hentes inn i ledningseierens eget drifts- og overvåkingssystem. Eksempelvis Gemini VA.

– Vi må følge med i den teknologiske utviklingen og derfor satser vi nå på å kunne inkludere dette i flere av våre konsepter. Sammen med Process Partner AS kan vi nå levere følere som overvåker vannkummer, stikkrenner og sandfang, sier administrerende direktør Geir Skjørberg i Basal.

Han tror det nye systemet kan være til god hjelp for kommuner, der mange har utfordringer med overvåking av sine anlegg. SMARTsensorene varsler automatisk og umiddelbart om forstyrrelser på vann- eller overvannsnettet.

I Basal Aqua-Safe vannkum kan instrumentering bestå av to sensorer, som måler ulike parametere:

  • Trykk
  • Vannstand (nivå) i kum eller rør

– Med sensorene kan nettet overvåkes på en effektiv og moderne måte. Man får signaler om forstyrrelser i nettet med én gang, og kan enklere logge hvor det er, sier Skjørberg.

Alarmsituasjon
Eieren definerer selv hvor ofte informasjon skal sendes, og om den skal sendes på epost eller SMS.

Ved alarm vil den automatisk både Iverksette hyppigere trykkmålinger på vannledningen og sende data fra vannkummen oftere.

Velprøvd teknologi
Teknologien i dette systemet er velprøvd, og har vært brukt i Europa i minst ti år.

Den har et batteri som holder til fem års drift, avhengig av aktivitet. Det er derfor ikke behov for noen el-installasjon med dette systemet.

Systemet kan også ettermonteres i eksisterende vannkummer, da det som oftest er muligheter til å montere trykksensorer på de fleste vanlige ventiler.

– Systemet kan også trekkes videre. For eksempel med en føler i sandfang. Da sier den ifra når det er fullt og må tømmes. Dette er svært interessant. Jeg er glad vi nå kan tilby denne muligheten. Den er et viktig ledd i vårt arbeid med nye teknologiske løsninger som gir praktisk merverdi for kundene, sier Geir Skjørberg

Del artikkelen: