Aquasafe-kontoret blir tilgjengelig for flere

Basals Aqua-Safe-kontor bistår med beregninger av gode og robuste anlegg med Aqua-Safe vannkummer. Helt i henhold til VA-miljøblad nr. 112. Nå blir kompetansen på kontoret tilgjengelig også for konsulenter, kommuner og entreprenører.

Basal har i samarbeid med Telemark Technologies AS opprettet Aqua-Safe-kontoret som en dedikert fag-ressurs som bistår med beregninger av anlegg og enkeltkummer.

Prosjektere på tynt underlag
Til nå har ressursen vært mest brukt av entreprenører til å prosjektere leveranser av Aqua-Safe kummer. Ofte ut fra et heller tynt skisseunderlag, som vi så i en artikkel i forrige utgave.

Fra nå i høst utvider kontoret sitt nedslagsfelt, og blir tilgjengelig også for konsulenter, kommuner og andre byggherrer samt entreprenører med totalansvar for egne prosjekter i totalentrepriser.

– Det vil innebære at de kan få bistand til å beregne styrkeklasser for kummer, samt finne løsninger for armatur og tilkoblingsdeler til de rørtyper som skal inn i kummen. De skal også få bistand til å finne løsninger som er i henhold til VA-miljøblad 112 og til å kvalitetssikre at de kan monteres i henhold til Basal Aqua-Safe standard.

 

Anders Nygård, leder på Basals Aqua-Safe-kontor.

Fagfolk innen VA
Det sier Anders Nygård. Han er teknisk leder i Telemark Technologies AS, og leder av Aqua-Safe-kontoret.

Kontoret er bemannet av fagfolk med solid utdanning og erfaring innen VA, samt inngående kunnskap om Aqua-Safe-systemet.

– Hva skal kontoret kunne bistå den nye målgruppen med? 

 

Geir Skjørberg, adm. dir. i Basal.

– Tekniske og praktisk løsninger som tilfredsstiller VA-miljøblad 112. Det vil si å sikre at det blir foreslått løsninger som tåler de lastene som oppstår, sier Geir Skjørberg. Han er nylig tiltrådt administrerende direktør i Basal.

Lærer mer ved å søke «hjelp»
– Dette for sikre at valgte løsninger får plass i valgt kumstørrelse, og at det lar seg montere, legger Anders Nygård til.

Fagfolkene på Aqua-Safe-kontoret skal også kunne bidra med å konkret tegne opp kumsammenstillinger. Han mener det er gode grunner til at også høyst VA-kyndige konsulenter og fagfolk hos byggherrer eller totalentreprenører skulle bruke denne ressursen, som et supplement til egen kompetanse.

Aqua-Safe-kontoret kan gi en ekstra kvalitetssikring på at det bygges med riktig kvalitet, tilstrekkelig styrke og med funksjonelle løsninger.

– Det vil også bidra til å øke deres egen kompetanse ved å søke “hjelp” hos oss. Det vil gi dem en større innsikt i beregning av styrkeklasser og riktige tilkoblingsdeler til forskjellige typer rør. I noen tilfeller vil de også se at det er mulig å bygge kummene rimeligere med alternative løsninger, sier Anders Nygård.

Kontakt Aqua-Safe servicekontor

Anders Nygård
Mail:  an@telemarktechnologies.no
Mobil: 917 15 018

Del artikkelen: