Aqua-Safe servicekontoret vil kvalitetssikre tegningene

Basal etablerer eget service-kontor for å sikre at samtlige vannkummer kan leveres i henhold til kravspesifikasjon gitt VA-miljøblad nr. 112.

– Bakgrunnen for at vi så det som nødvendig å etablere Servicekontoret er at bedriftene mottar mange bestillinger av vannkum hvor det angis at kummen skal tilfredsstille VA-miljøblad nr. 112, men hvor rørføringer og utforming ikke tilfredsstiller 112, forteller teknisk direktør i Basal, Terje Reiersen.
Servicekontoret skal kvalitetssikre at rørkonstellasjoner med bend, ventiler, innvendig vått areal i rør og rørmateriale ikke påfører kum/konsoll større laster enn gitt i VA-miljøblad nr. 112.
– Vi vil kvalitetssikre alle tegningene før produksjon av vannkummene. Servicekontoret vil også bistå ved valg av deler og komponenter, sier Anders Nygaard.

Stor variasjon i kompetanse
Nygaard er engasjert av Basal for å lede Servicekontoret som står til disposisjon for Basals eiere. Hans inntrykk er at det er stor variasjon i kvaliteten på tegningene som leveres.

– Kompetansenivået er fra veldig bra til nybegynnernivå. Ofte er det de yngste ingeniørene som er satt til å regne på disse kummene fordi de er de kjappeste på data, men kanskje har de ikke den største innsikten. Det tar tid å bygge opp kompetanse på et kontor. Det finnes mange små kontorer og da er det heller ikke så mange å diskutere med, sier Nygaard. 

Han anbefaler «alle» å abonnere på VA-miljøblad. Dette er en tjeneste som tidligere var lukket, men som nå er åpen for alle.
– Nå kan alle gå inn å lese seg opp. Det er en stor fordel, for hvis det er standarder som er problemet så kan man komme langt med det som står i VA-miljøblad.

Verifisering av vannkummen
Basal ønsker også en verifisering av vannkummene som blir produsert.
– Dette for å sikre at vannkummen blir produsert i henhold til Basal standard. Dette kan utføres av Basal servicekontor eller annet kvalifisert personale. Med innføring av disse tiltakene mener vi selv at vi har bidratt til å sikre en trygg vannkum i alle ledd, ikke bare på papiret, sier Reiersen.

Unntakene
Han understreker at det er unntak for ”enkle” vannkummer med byggehøyde større enn 1 meter, sentrisk plassert konsoll opp til og med DN200 uten bend eller dimensjons-økninger og hvor ledningene går i ett plan.
– Her er det ikke krav til kvalitetssikring gjennom Basal Aqua-Safe Servicekontor. Kombinertkummer
og kummer med forankring i kassestøp er eksempler på kummer som ikke kan leveres som Aqua-Safe vannkum.

Del artikkelen: