Aqua-Safe: Sertifisert trygghet

Kontrollrådet har sammen med Basal iverksatt en utvidet sertifisering av bedrifter som produserer Aqua-Safe kummer. Faren for skader er stor dersom noe går galt i en vannkum, derfor er Aqua-Safe vannkummer er et produkt med svært strenge sikkerhetskrav. I sommer fikk NOBI sin sertifisering.

– En kritisk og nyttig gjennomgang av vårt kvalitetssystem, sier daglig leder Espen Mikalsen hos NOBI AS i Bergen.

Kontrollrådet har på forespørsel fra Basal utvidet sertifiseringen som allerede foregår hos bedriftene med en ekstra kontrollprosedyre knyttet til produksjon av Aqua-Safe kummer. Den revisjonen ble utført i sommer hos NOBI. Vi kommer straks tilbake til hvordan det foregikk – og ikke minst hvordan det gikk.

Sertifisering
Først litt om sertifiseringsordningen.

– En sertifisering skal bidra til å etterprøve at produsenten hele tiden følger opp produksjon som forutsatt. Og ikke minst at dette er dokumentert på en tilfredsstillende måte.

Det sier sertifiseringsleder og daglig leder Jan Karlsen i Kontrollrådet.

Jan Karlsen, sertifiseringsleder og daglig leder i Kontrollrådet

Kontrollrådet har i mer enn 50 år drevet med sertifisering av blant annet betongvareprodusenter og
produksjon av rør og kumelementer i betong. Dette har skjedd gjennom tett dialog med bransjeorganisasjoner og myndigheter og sertifiseringen har en solid posisjon og forankring i markedet. Gjennom alle disse årene har Kontrollrådet fulgt opp en rekke frivillige sertifiseringsordninger på produktenes delområder. Eksempelvis sement, armering og gummipakninger. For Kontrollrådet var det derfor en naturlig utvikling da Basal forespurte om å utvide den eksisterende sertifiseringen hos eierbedriftene til også å omfatte Aqua-Safe-kummer.

Revisjon
Kontrollrådets rolle ved en slik sertifisering er den samme som på andre områder: Stikkprøvebaserte revisjoner ute hos bedriftene for å verifisere at bedriftene har kompetanse, utstyr og prosesser i orden, og at de har systemer som dokumenterer og sikrer forventet produktkvalitet.

– Sertifiseringen innebærer at bedriften skal ha en ekstra trygghet for at det han produserer er i samsvar med de kvalitetskrav som stilles til produktet og den sikkerhet og kvalitet kunden forventer gjennom sin spesifikasjon av produktkvalitet, sier Karlsen.

– Hvorfor er denne sertifiseringen nødvendig?
– Aqua-Safe er et produkt med strenge sikkerhetskrav, og derav høy risiko for skader dersom noe skulle gå galt. En sertifisering skal bidra til å etterprøve at produsenten hele tiden følger opp produksjon som forutsatt og at dette er dokumentert på en tilfredsstillende måte.

– Hvem er en slik sertifisering viktig for, og hvorfor?
– Sertifiseringen er viktig for sluttbruker, som får et ferdig produkt som kan settes rett inn i et anlegg. Man slipper å gjøre støpe- og montasjearbeid ute på anlegget under mange ulike vær- og temperaturforhold. Og man slipper risikoen for feil som ligger i dette.

Store laster
– Hvorfor er det viktig?
– En slik vannkum ferdig montert og i bruk vil bli utsatt for svært store laster. Spesielt knyttet til trykkstøt i ledningsnettet. Det kan gi ekstra store lastpåkjenninger både på armatur og konsoller. Da må det holde forventet kvalitet, sier Karlsen.

Aqua-Safe-kontrollen følger i hovedsak de samme prinsippene Kontrollrådet følger ved andre kontroller.

Det vil si en kontroll av disse hovedpunktene:

  • Tilgjengelig dokumentasjon fra utført og bestått typeprøving iht VA-Miljøblad nr 112.
  • Produsentens system for produksjonskontroll, kompetanse og opplæring   av personell i produksjonen.
  • Tilfredsstillende produksjonslokaler og -omgivelser.
  • Dokumentasjon fra utført kontroll og prøving.
  • Merking, emballering og lagring av ferdige produkter.
De viktigste kravene i sertifiseringen er kravet til typeprøving, armeringen og korrekt forankring i konsoll og kumbunn.

Basal standard for Aqua-Safe
Aqua-Safe-kummene produseres etter en egen Basal standard. Den er bygget opp på samme måte som de vanlige produktstandardene vi kjenner. Den regulerer både selve kummene og delene i den. Standarden bygger på generelle krav i norske standarder, utfylt med tilleggskrav fra Basal. Disse er basert på beregninger og typerprøving av produktene, samt krav til produksjonsoppfølging, dokumentasjon og merking.

– De viktigste kravene i denne sertifiseringen er nok kravet til typeprøving, armeringen og korrekt forankring i konsoll og kumbunn. Og ikke minst dokumentasjon på disse. I tillegg vil jeg også fremheve montering av selve armaturet på konsollen og bruk av korrekt verktøy og moment ved tiltrekking av boltemuttere, sier Karlsen.

Han peker også på kravene til produksjonslokaler og -omgivelser som spesielle for Aqua-Safe.

Viktig produkt
– Basal har vurdert Aqua-Safe som et svært viktig produkt i markedet. Det er en type produkt med strenge krav til sikkerhet og kvalitet. Basal ønsker på frivillig basis å ha en uavhengig instans til å følge opp at produksjonen skjer i samsvar med standarden, sier Jan Karlsen.

Daglig leder Espen Mikalsen i NOBI AS i Bergen mener denne tredjepartssertifiseringen er nyttig, fordi bedriften da får en kritisk gjennomgang av sitt kvalitetssystem.

– Slike sertifiseringer bidrar til at prosedyrer etableres og at disse blir fulgt opp. Dersom det slurves vil vi miste godkjenning og det sier seg selv at det er nokså alvorlig for en bedrift, sier Mikaelsen.

Den spesifikke Aqua-Safe-revisjonen ble utført på NOBIs fabrikk på Askøy den siste dagen i juni.

Grunnlaget for revisjonen har vært en resertifisering av bedriftens produksjons-kontrollsertifikat samt utvidelse av omfanget til også å omfatte Basal Standard Aqua-safe vannkum. Revisjonen tar for seg alt som styringssystemer, kontrolldokumenter, organisasjon, kompetanse, og kontroll av produksjonsutstyr. Det tas også stikkprøve av produkter på lager for testing.

Grundig
– Vår revisor er grundig og spør om alt mulig som vi må legge frem dokumentasjon på. Det er betryggende, sier Mikaelsen.

I forbindelse med sertifiseringen innenfor Basal Aqua-safe ble det utført montering av konsoll fra Furnes og en Ø150 mm armatur levert av AVK i en Ø 2000 vannkum med boltavstand 620 x 620 mm.

Monteringen ble utført i henhold til tegning og monteringsbeskrivelsen i Basal Aqua-safe standard. Bolter ble trukket til med spesifisert krav til moment og forseglet. Det var ingen synlige riss i bunn av kummen etter tiltrekkingen av boltene. Ingen skader ble registrert på epoksybelegget på konsoll og armatur.

Armatur og kum ble rengjort med luft, før den ferdige kum ble veid og merket med totalvekt og beskrivelse av prosjektet. Rørstusser og åpninger i armaturen ble dekket med plast.

Samtidig ble det lagt frem tilvirkningsdokumentasjoner på krav som står angitt i Basal Standard.

– Hvordan gikk det?
– Vi fikk ingen anmerkninger eller avvik fra revisjonen som omhandlet Basal Aquasafe, konstaterer Espen Mikaelsen fornøyd.

Når dette leses har bedriften fått sin Aqua-Safe utvidelse av sertifisering.

Aqua-Safe er et produkt med strenge sikkerhetskrav.

Del artikkelen: