− Om noen år er det ingen som skrur kummer på anlegg

For flere år siden var det helt vanlig at man sto og skrudde sammen nye vannkummer i grøfta. Men dagens strenge krav til kvalitet og økonomi gjør at mange flere velger prefabrikkerte Aqua-safe vannkummer som er underlagt tredjeparts godkjenning. Bergen er blant de første kommunene som har valgt å legge inn et krav om slik godkjenning for sine leverandører av vannkummer. 

Begge fabrikkene til Nobi AS har sammen med åtte andre Basalbedrifter sertifikat som bekrefter at alle krav til vurdering, kontroll og krav til produksjonskontrollsystem (PKS) er oppfylt, og i samsvar med kravene ifølge spesifikasjoner til VA-miljøblad nr.112 og Basals egne kontrollrutiner og standard på fabrikkene.

− Oversatt betyr det at Kontrollrådet som er et tredjeparts kontrollorgan, gjør revisjon av bedrifter for å kontrollere at de tilfredsstiller kravene i VA-miljøblad 112. Kontrollrådet har samme status som Veritas, og er et akkreditert selskap som kan foreta slike revisjoner, forteller Espen Mikalsen, daglig leder i Nobi AS til VA forum. 

Tredjeparts godkjenning gir trygghet
− Hva betyr en slik tredjeparts godkjenning i praksis for produsentene og for kjøperne? 

− For kundene, enten det er eieren av anlegget eller entreprenøren, er det en trygghet å vite at leverandøren har kvalitetssikret sin leveranse. Entreprenøren står som garantist og eieren vil ha best mulig kvalitet. Det at vi leverer etter standarder bidrar til dette. For entreprenøren er det en ekstra trygghet å bare ha én å forholde seg til. Det er kun oss, og vi kan dokumentere at vi har fulgt standardene, sier Mikalsen.

− Under produksjon tester vi alle våre produkter. De blir fysisk styrketestet og vi gjør også tester ved beregninger. I den løpende produksjon må vi uansett produsere i henhold til de kriteriene Basal har, og i neste omgang sjekker Kontrollrådet at vi har gjort jobben etter kriteriene.

− Mange steder i landet leveres fortsatt vannkummer slik at grossist leverer sammenskrudde armaturer til kumprodusent. Kumprodusentens oppgave er da å feste armatur til sine kumbunner med konsoller. Da kan ikke kumleverandør garantere vannkummen, selv om det tilsynelatende kommer komplett «ferdig skrudd», understreker Mikalsen.

Vinn-vinn-situasjon
− Du kan si at hvis du får et produkt som ikke har vært gjennom samme kontrollregime, sier det seg selv at risikoen for at noe kan gå galt øker, forteller Mikalsen. Han mener at tredjepartskontroll er en vinn-vinn-situasjon.

− Vi selger gode produkter og det er lønnsomt også for de som skal montere kummene og sette den i grøfta. Det gir langt mindre timeverk på anlegg, er bra for HMS på prosjektet og bra for fremdriften siden arbeidet går fortere.

− Jeg fatter ikke de som kjøper en kum i dag, og velger å selv stå i grøfta å skru. Om noen år er det ingen som skrur på anlegg.

Spesialister gjør jobben best
Mikalsen trekker fram at de i Basal har godt utdannede personer som skrur hver dag under kontrollerte forhold i egnede lokaler. 

− De blir enormt gode på dette. De har all kunnskapen og alt verktøy som trengs. Du kan jo prøve selv å se om du slår et bilverksted på dekkskifte, sier han for å illustrere poenget.

Han forteller at de fokuserer på kvalitet under produksjonen, men legger til at dette også er økonomisk lønnsomt for kunden.

− Tenk deg også hvis du er entreprenør og får alle disse dyre delene inn på et anlegg, det skal ikke mye til før ting blir ødelagt i et midlertidig varedepot.

Bergen går i bresjen
Bergen kommune har laget en egen VA-norm. Der det kommer frem at de vil at delene i vannkummene skal fabrikkmonteres. 

− Det er jo en tillitserklæring som vi er ydmyke i forhold til. Vi ser jo at det meste vi leverer nå er ferdigmontert. 

Utdrag fra Bergen kommunes VA-norm.

I VA-normen til Bergen kommune heter det blant annet at kummene skal skrus sammen innomhus. Hvis du fortsatt ønsker å skru sammen armaturene i vannkummen på anlegget, må du lage et midlertidig bygg slik at jobben kan gjøres innomhus. Bygget skal være tørt og holde minimum fem grader.

− Vi er glade for at Bergen kommune våger å ta et slikt standpunkt. De har sett at dette er et fremskritt og at ferdig prefabrikkert og sammenskrudd er fremtiden. 

Andre kommer etter
Voss kommune har tatt etter Bergen, og de omkringliggende kommunene skuler også mot Bergen. 

− Jeg tror at de ser på dette nå.

− Hvordan praktiseres dette nasjonalt? 

− Det er jeg ikke sikker på, men så vidt jeg vet er det mange steder i Norge der dette følges opp. Det overasker meg egentlig at ikke alle vil ha tilsvarende VA-norm som den i Bergen, fordi om noen år er dette standarden, mener Espen Mikalsen.

− For oss har dette vært veldig spennende å arbeide med. Det produktet vi leverer er vi utrolig stolte av, og folkene våre legger virkelig sjelen sin i dette. Folk på fabrikken går rundt med filler og pusser og gnikker så Aqua-Safe vannkummene våre skinner. Vi har en helt annen holdning til vannkummen i dag enn for bare noen få år tilbake.

Nobi AS er et familieeid betong- og industrikonsern som har fabrikker på Askøy og Voss. 

Du kan lese mer om Kontrollrådet på kontrollbetong.no

Det er ti Basalbedrifter som er Aqua-safe sertifisert av Kontrollrådet:

• Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS
• Holmen Betong AS
• Loe Rørprodukter AS
• Loe Rørprodukter Narmo
• Midt-Norsk Betong Mosjøen AS
• Midt-Norsk Betong Verdal AS
• NOBI Askøy AS
• NOBI Voss
• Ølen Betong AS
• Østfold Betongprodukter AS

Del artikkelen: