Viktige faktorer for pumpestasjoner

Pumpestasjoner for kloakk skal først og fremst være trygge og tette. Andre vesentlige faktorer er effektiv drift og lave driftskostnader, luktproblematikk og levetid.

■ Materiale
i maskinhuset og platen pumpen står på, bør være så solid at pumpene ikke forårsaker vibrasjonsskade eller støy som er forårsaket av vibrasjon. Materiale i maskinhus, fundament og sump bør være så varig som mulig, et realistisk anslag er 100 år.

■ Tid er penger
Velg standardprodukter for rask leveringstid, og produkter som lett lar seg tilpasse terrenget.

■ Oppdrift
kan være en utfordring. Dette forebygges ved høy egenvekt.

■ Drift
av stasjonen bør være mest mulig automatisert. Det sparer driftspersonalet for arbeid ved stasjonen og reduserer kostnader.

■ Automatisert
rengjøring av sumpen er en klar fordel og bør være enkel, og i stor grad automatisert. En selvrensende sump vil hindre avleiringer og igjen – ivareta personalet, og redusere lukt og kostnader.

■ Vedlikeholdet
er en vesentlig faktor. I tillegg til automatikk for rengjøring av sump og pumpe, bør det være enkelt å løfte ut pumpene for utbedring/utskiftning.

■ Luktutslipp
bør være på et minimum, aller helst ikke-eksisterende, både av hensyn til driftspersonalet og naboer. Lukt gir dårlig arbeidsmiljø, og gir begrensninger for optimal plassering.

■ Oppvarming
av stasjonen bidrar til økte driftsutgifter, derfor bør det velges løsninger som forebygger unødige oppvarming.

Del artikkelen: