”Nye” slisserenner begeistrer

Store tette flater gir behov for effektivt system for overvannshåndtering. Av hensyn til sikkerheten må nedbør fjernes fra overflatene hurtigst mulig. Nå har Nobi AS levert våtstøpte slisserenner som begeistrer.

På Gardermoen er det benyttet slisserenner fra første utbygging.
I høst har Basal-bedriften Nobi levert i underkant av 2000 meter slisserenner til Gardermoen. Disse er våtstøpte, og har en kvalitet som kunden og entreprenøren nærmest jubler over.
Veidekke har for tiden tre entrepriser på Gardermoen. En av disse omfatter blant annet oppstillingsplasser rundt nye Pir Nord. En ”pir” er det arealet på flyplassen som flyene kjører inntil for at passasjerene og mannskapet skal gå av og på flyene. I forkant og i bakkant av flyoppstillingsplassene det montert slisserenner. Disse ligger rundt hele piren.

Kvalitetsavvik
– Slisserennene fra Basal har stor kapasitet. På flyplassen er det enorme og tette flater og overvannet må bort hurtigst mulig, forklarer Jostein Larsen. Han har ansvar for prosjektet fra Veidekkes side og har vært med på å montere både tørrstøpte og våtstøpte slisserenner.

– Renner for å fjerne overvann har vært et tema her på Gardermoen helt fra vi bygde ut det første banesystemet. Da måtte vi bestille våtstøpte, armerte slisserenner fra Tyskland. Senere begynte først en bedrift, etter hvert flere, å støpe slisserenner som uarmerte, tørrstøpte renner. Disse ble produsert på samme måte som betongrør, forklarer byggherrens representant, Helge Midtun fra Avinor.
Slike tørrstøpte slisserenner har så blitt benyttet ved utbyggingene på Gardermoen. Imidlertid har det vært utfordringer knyttet til målnøyaktigheten og rettheten på rennene.

Entreprenøren var fornøyd med de spesialformede løsningene som løste avvinkling på en svært god måte.

Nydelig finish
Alle arealene flyene kjører over er omfattet av generelle, strenge kvalitetskrav, blant annet for å
sikre at ujevnheter ikke forårsaker bevegelser i flyene. Også i forbindelse med vedlikehold, som snøbrøyting, er det krav om en slett overflate. Dessuten, hvis slisserennene ikke har stor nok grad av målnøyaktighet, kan det oppstå ujevnheter som fører til at overflatevannet blir liggende i dumper ved rennene, fremfor å renne ned og vekk.– Våre strenge krav til målnøyaktighet handler om behov knyttet til sikkerheten og funksjonen.

I forbindelse med denne utbyggingen foreslo Nobi å benytte våtstøpte, uarmerte slisserenner, med samme krav til strekkfasthet og frostbestandighet som på de armerte. Våtstøp gir god målnøyaktighet. Spesielt i forbindelse med avformingen av tørrstøpte renner har det vært utfordringer, som har gitt kvalitetsavvik tidligere. Derfor valgte vi å gå for disse nye slisserennene fra Nobi, forteller Helge Midtun.

Fruktbart samarbeid
Nobis ”gamle” utstyr for produksjon av slisserenner var bare fem år gammelt.

– Etter at vi opplevde utfordringer knyttet til målnøyaktighet ved et prosjekt, valgte vi å legge om produksjonen av slisserenner. Vi vraket det gamle utstyret og investerte i nytt, forteller daglig leder ved Nobi, Espen Mikalsen.
Nå er slisserennene fra Nobi montert ved Pir Nord, og både kunden og entreprenøren bekrefter at de setter pris på det ”nye” produktet.

– Det er en utrolig god kvalitet og flott finish på disse! Det er meget godt at produktutviklingen har gjort det mulig å få en slik kvalitet. Vi er oppriktig glade for at leverandøren har tatt tak i utfordringen, investert i helt nytt utstyr og i så stor grad har forbedret produktet, sier Midtun fra Avinor.

–  Det virker som om du har et stort engasjement knyttet til overvann og slisserenneløsninger?
– Ja, jeg har det. Dette handler om sikkerhet og jeg har deltatt i arbeidet med slisserenner siden ”tidenes morgen” på Gardermoen. Jeg har også hatt tett og god kontakt med leverandørene opp gjennom tiden. Det er positivt, kunder/brukere og leverandører må prate sammen. Da får vi til mye, og det har vi gjort denne gangen og.

Målnøyaktigheten på slisserennene forenklet monteringen.

Fornøyd entreprenør
Også Jostein Larsen fra Veidekke understreker betydningen av målnøyaktighet.– Når vi arbeider med slisserenner legger vi ned mye tid og ressurser i å montere de så nøyaktig som mulig. Blir det ujevnheter kan rennene ødelegges i forbindelse med snøbrøyting. Flyene representerer betydelige vekter, stikker rennene opp er det meget uheldig, understreker han.

– Beskriv arbeidet og resultatet denne gangen.
– De våtstøpte slisserennene fra Nobi er utseendemessig svært fine, med en glatt, flott overflate. Og med en slik kvalitet på målnøyaktigheten har det vært langt enklere for oss å montere dem korrekt. Dette har vært en god opplevelse for oss. Disse slisserennene fungerer veldig bra og gjør det enklere for oss å skape et godt resultat for sluttbrukeren.

Nobi vraket ”gammelt” produksjonsutstyr og investerte i nytt. Det resulterte i pene overflater og høy kvalitet på målnøyaktigheten.

Del artikkelen: