Basal pumpestasjon

Basal pumpestasjon er utviklet i samarbeid mellom Skjæveland Cementstøperi AS og Partner Vannrens AS. Materialene er i hovedsak betong og syrefast stål, stasjonen består av prefabrikkerte elementer og leveres komplett.

I Basal pumpestasjon er sump, pumper og røropplegg montert på en ramme som passer i en DN 2500 kumring. Kumbunnen har fall mot en renne som munner ut i en liten sump. I sumpen er det montert en liten lensepumpe. Pumpene kan dermed spyles og rengjøres før de tas opp. Det er også montert ”vann-på-gulv”-giver som i tillegg til å starte lensepumpa, også varsler om eventuell lekkasje.Kumringene leveres med høyde fra 2 meter til 0,5 meter, noe som gjør det enkelt å tilpasse stasjonen til terrenget. Stasjonen kan også leveres med tørroppstilte pumper på dekket. Den mest benyttede løsningen er at pumpene er på samme nivå som bunnsump. Felles for begge løsninger er at sumpen er lufttett.

Solid og varig
En prefabrikkert grunnmurplate monteres på øverste kumring, med pakning som sikrer tetthet. Platen utgjør toppen på maskinrommet og gulvet i det prefabrikkerte overbygget. Overbygget festes enkelt til betongplaten med åtte gjennomgående bolter.

Grunnmurplaten er bløtstøpt med ensidig fall mot den ene langveggen. Selv om en velger å montere pumpene på betongdekket, vil betongen hindre vibrasjoner som forplanter seg til resten av stasjonen slik at støy blir så godt som helt fraværende.

Overbygget er romslig nok til å gi gode arbeidsforhold. Standard størrelse er 2,4 x 4,0 meter. Dette kan leveres i ulike klednings- og taktekkingsvariasjoner, og for eksempel tilpasses lokal byggeskikk.

I sumpen er det verken pumper, rør eller kabler, slik at sumpveggene kan rengjøres med en roterende veggvasker.
Det er 100 års levetid på betongproduktene og en regner med samme levetid på syrefast stål. Fordi pumpen står på solid betong, forekommer det ingen vibrasjon med påfølgende skader. Det er heller ingen støy, som følge av driften.

Rimelig, trygg drift
Kumringene i maskinrommet er vanntette og pakning mellom ringene tåler et vanntrykk på 5 m VS. Det betyr at pumpestasjonen trygt kan plasseres også nær sjø, eller i områder med høy grunnvannstand, uten fare for vanninntrenging. Betongens egenvekt hinder som regel faren for oppdrift.
Ventilasjonsvifta er koblet til lysbryteren og blåser frisk luft ned i maskinrommet kun mens driftsoperatøren besøker stasjonen. Dette betyr at oppvarmingskostnadene reduseres til et minimum. Kloakksumpen er lufttett, derfor er over- eller undertrykk ikke aktuelt.

Fordi sumpen er lufttett, er arbeidsmiljøet for driftsoperatørene radikalt forbedret. Når avgasser fra sumpen ikke tærer på elektrisk utstyr, forlenges også levetiden på disse komponentene.

Del artikkelen: