Vi kan tilby en sikrere monteringsløsning

Hos Loe Rørprodukter i Hokksund har det kommet opp et eget nytt bygg for prefabrikkerte vannkummer. – Det er moro å være med å utvikle markedet, sier betongsjefen Lars Loe.

Over hele landet har Basals eierbedrifter tilrettelagt for montering av prefabrikkerte vannkummer i egnede lokaler. Lars Loe valgte å bygge et nytt lokale til vannkummene. Bygget er selvsagt i betong.
– Målet er å kunne tilby kunden et godt sluttprodukt. Her er det mye renere forhold enn ute i ei grøft. Det er tross alt drikkevann som skal håndteres, understreker Lars Loe.

– Alt skal prefabrikkeres
Loe Rørprodukter har levert vannkummer i 22 år og Lars Loe opplever at markedet har blitt mye mer profesjonalisert.
– Hele byggebransjen er preget av at alt skal prefabrikkeres. Byggherre vil ha minst mulig folk ute i grøfta for å gjøre jobben. Samtidig er trenden at alt blir bare større og større. Også vannkummene og kravene til HMS blir større. Jeg har derfor tro på at disse prefabrikkerte vannkummene vil bli tatt godt imot av markedet.

Alle deler lagres innomhus i tørre og varme omgivelser.

Trygg lagring og montering
I tillegg til selve monteringshallen har lokalet en egen del som fungerer som et mellomlager for blådelene.
– Det kan komme opp til ti blågodsdeler om dagen og vi kan ikke la disse dyre delene bli stående ute. Blågodset blekes av sollys og om vinteren kan delene også bli skadet av brøyting. Her kan vi lagre de trygt, sier Loe.

Svein Erik Johansen i Loe Rørprodukter viser Una Vernsskog Fjeldheimen hvordan vannkummer skal skrus

God opplæring
I monteringshallen er Svein Erik Johansen i Loe Rørprodukter i full gang med å gi Una Vernsskog Fjeldheimen innføring i hvordan vannkummer skal skrus. Hun har arbeidsuke hos Loe Betong.

Hos Loe Rørprodukter i Hokksund har det kommet opp et eget nytt bygg for prefabrikkerte vannkummer. Lokalet er spesialtilpasset med monteringsbord og verktøy.

– Selv er jeg ansatt som selger, men valgte å lære meg å skru fordi det er god opplæring. Jeg ønsker å vite hva jeg driver med, forteller Svein Erik Johansen, som har deltatt på Basals monteringskurs.

– Dette har vært et veldig bra kursopplegg. Jeg har jobbet i betongbransjen i mange år, men mye av det som jeg har lært det siste året har vært nytt.
– Ville du gjort noe feil, hvis du ikke hadde fått denne opplæringen?
– Ja, garantert. Vi nordmenn leser ikke bruksanvisninger. Vi prøver først.

Er i en særstilling
– Er markedet klart for Basal Aqua-Safe?
– Ja, jeg opplever at mange er overrasket over at vi vil tilby dette og at tilbakemeldingen er gode. Det vil også bli enklere for entreprenøren å forholde seg til en faktura.

Johansen mener at det er en fordel at Loe Rørprodukter har større fasiliteter og derfor kan håndtere større volum.
– Det gir oss en særstilling. Det er noe helt annet enn å måtte leie et lager for denne jobben. Nå gleder vi oss veldig til å sette i gang. Vi har fått fine fasiliteter her, sier Svein Erik Johansen.

Dette er det behov for
Det er Lars Loe helt enig i:
– Vi er godt fornøyde med dette lokalet. Her kan vi holde på i 50 år uten at vi trenger å gjøre noe med det, sier Loe, som er glad for å kunne tilby markedet en trygg og sikker vannkum.

– Vi er en samfunnsnyttig bedrift. Vi lager ting som det er behov for og det er moro å være med å utvikle markedet.

Går inn i en ny tid

Steinar Åkvik, daglig leder i Midt-Norsk Betong Mosjøen og styreleder i Basal, mener at Basal nå gjennomfører en viktig kvalitetsheving av produktet vannkum.
– Vann er det viktigste næringsmiddelet som vi har, og derfor er dette viktig. Basal har tatt de grepene som er nødvendig for å sikre en god kvalitet på produktet. Både i forbindelse med avtaler som er kommet på plass og ikke minst opplæring av de ansatte, sier Steinar Åkvik.

Han forteller at tilbakemeldingene fra markedet er veldig positive.
– Jeg vil tro at entreprenør og byggherre ser verdien av å få ferdig produkt levert på grøftekanten. De får en helt annen kontroll
på kvaliteten nå. Det er en ny tid vi nå går inn i og det blir spennende, både for oss, våre kunder og hele bransjen.

Del artikkelen: