Trygghet med betong

VA-leverandøren Skjæveland Cementstøperi AS i Sandnes er landet over kjent for sin evne til nyskaping. Produktutvikling har kjennetegnet bedriften fra første dag. Det samme har tett og god kundeoppfølging.

En blir tatt vel imot hos Skjæveland Cementstøperi AS. Små kunder behandles like godt som store, og det er like greit å komme inn for å få et godt råd som for å gjøre en storhandel. Men i timen fra 06.00 til 07.00 bør du virkelig ikke være i eller ved fabrikkportene. Da kjører Roger Larsen og Leif Kjell Lunde ut gårsdagens produksjon. Det går fort – meget fort og med høy presisjon. Dagens produksjon starter klokken 07.00. Da er fabrikkhallen tømt for alt som minner om i går.
Det vil si: Nå handler det om to fabrikker.

Vinn-vinn
Det er 40 ansatte i bedriften. For noen år siden hadde Skjæveland Cementstøperi rett og slett vokst ut av sine egne lokaler, og på det opprinnelige fabrikkområdet er det trangt om plassen. På den andre siden av jernbanelinjen, ca. 300 meter i luftlinje, og noe lengre unna på norsk underdimensjonert vei, ligger Skjæveland Cementstøperis søsterbedrift Multiblokk AS. De produserer i hovedsak forskalingsblokker og belegningsstein, og har stort og tilgjengelig areal.

Eierne av Skjæveland Cementstøperi kjøpte det som nå er Multiblokk i 1981. I 2009 flyttet bedriften inn i topp moderne lokaler, et nytt fabrikkbygg spesiallaget for effektiv produksjon av kvalitetsprodukt. Multiblokk fabrikken ble dimensjonert for vekst, og har blant annet en blandelinje som hadde ledig kapasitet. Da Skjæveland kom dit at de solgte mer enn produksjonskapasiteten kunne håndtere, valgte eierne å bygge ny rørfabrikk hos Multiblokk. Nå kjøper Skjæveland Cementstøperi betong fra Multiblokk, og slapp med det å investere i ny blande.

Skaper løsninger
– I den nye fabrikken har vi 2 000 kvadratmeter høyeffektivt produksjonsareal. I tillegg til økt og strømlinjeformet produksjonskapasitet, har vi frigjort areal for spesialprodukter i den opprinnelige fabrikken. Totalt har vi nå 5 700 kvadratmeter produksjonsareal. Vi har avansert produksjonsutstyr og investerer jevnlig for fortsatt å være i toppsjiktet, sier daglig leder Aage Gjesdal.

Effektiv produksjon, produkter som har rett kvalitet og et særdeles godt produktspekter er sikre konkurransefortrinn. Men når kundene begrunner hvorfor de velger Skjæveland Cementstøperi, snakker de først og fremst om trygghet. Skjæveland Cementstøperis kunder vet at Skjæveland leverer det de skal når de skal. Kundene understreker også at bedriften følger opp prosjekt fra A til Å og vel så det, og at Skjæveland har en enestående evne til å finne smarte løsninger på små og store utfordringer.
Noen ganger dreier det seg om spesialtilpassinger som løser en utfordring for en kunde der og da. Andre ganger utvikles en løsning, som med suksess kan gjentas. På Klepp på Jæren ligger for eksempel et fordrøyningsmagasin i veien i et byggefelt. Veien er hesteskoformet, det samme er fordrøyningsmagasinet. Overvannet fra veien renner rett inn i dette, via sandfangkummer montert på fordrøyningsmagasinet. Lav kapasitet på den opprinnelige overvannsledningen gjorde at fordrøyningsmagasin var helt nødvendig. Men det var ikke nødvendig å anlegge en ny overvannsledning, den oppgaven løses av fordrøyningsmagasinet. Og det var en prosjektkoordinator hos Skjæveland som utviklet løsningen.

Nye overvannsløsninger
Basal Pipelifter er et verktøy som på en sikker måte løfter, håndterer og monterer betongrør på opp til 6 tonn nesten lekende lett. Verktøyet er et resultat av at kunder i et Basal- salgsmøte etterlyste en tryggere og mer effektiv måte å montere rør på. Produktet er utviklet av Skjæveland Cementstøperi, ble tatt i bruk i 2009, er senere videreutviklet og leveres nå i tre versjoner. De tre variantene av Basal Pipelifter håndterer rør fra DN 200 til DN 2000. Allerede er det solgt 80 Basal Pipeliftere i inn- og utland.
For noen år siden kontaktet plan-sjefen i Sandnes kommune Aage Gjesdal og ba om bistand. Et nytt industriområde skulle utvikles, men det kommunale overvannsnettet i området hadde ikke kapasitet til å håndtere overvannet derfra. Kunne Skjæveland Cementstøperi utvikle et produkt som infiltrerte overvannet lokalt? To dager senere presenterte Aage Gjesdal løsningen, det vi i dag kjenner som Basal IFS-kum. IFS-kummen kombinerer to ulike funksjoner; Infiltrasjon og sandfang, og bygger på en standard Basal sandfangkum. IFS-kummen ble videreutviklet av Skjæveland Cementstøperi i fjor, og lanserte for fullt i år under navnet Storm. Også disse er svar på en utbyggers behov for å løse byggeprosjekt lokalt.

Skal løfte sentrum
Daglig leder Aage Gjesdal snakker sjelden om det som har vært. Til det er han for opptatt av nye utfordringer og løsninger. Nå er han engasjert i arbeidet med prototypen til Qmax Storm, en lukket flomvei som utvikles i samarbeid med Sandnes kommune.
– Når havstigningen kommer vil sentrale deler av Sandnes sentrum stå under vann, med mindre noe gjøres. Sandnes kommunen løser dette blant annet ved at inngangs-partiene legges på et høyere nivå i alle nye bygg i sentrum. Det skal over tid også etableres et nytt og mer effektivt overvannsnett hvor en benytter Qmax Storm. Dette overvannsnettet legges høyere enn det eksisterende og i de aktuelle områdene løftes gatenivået om lag 50 cm, forteller han.

Gleden ved å utvikle nye og bedre produkter og produksjonsmetoder har vært drivkraften og styrken til Skjæveland Cementstøperi fra starten. Grunnleggeren var Georg Hebnes, morfaren til dagens eiere Geir og Egil Lillebø. Unge Hebnes var en kreativ mann fra Ryfylke. I 1938 flyttet familien hans til den daværende jordbruksbygda Skjæveland. Med på lasset var ei ku, noen frukttrær, innbo og løsøre. Planen var å livberge seg på salg av frukt og grønnsaker. Utfordringen var å få nok vann. Georg Hebnes, som da var 28 år, grov ut og steinsatte sju brønner før vanntilførselen ble god nok. Det var da han kom til å tenke på sildetønnene familien hadde laget på sagbruket sitt i Ryfylke. Hva om man tredde en stor sildetønne utenpå en liten, og fylte mellomrommet med betong? Det ville gi betongringer som kunne erstatte det tunge og krevende arbeidet med å steinsette brønner.

Daglig leder Aage Gjesdal tar også aktiv del i produktutviklingen.
Her er han (til høyre i bildet) i fabrikken mens det arbeides for å finne optimale løsninger i produksjonen av slisserenner.

Forskning og formidling
Fra betongringer som letter arbeidet med brønngraving og til hva? Hvor retter Skjæveland Cementstøperi oppmerksomheten sin nå?
– Dette med overvannshåndtering er et tema som langt fra er ferdig. Vi trenger nye produkter, å føre regnvann direkte tilbake til naturen blir førsteprioritet. En annen faktor er at verken kommunene eller VA-konsulenter kan nok om overvannsproblematikken. Opplysning og informasjonsarbeidet knyttet til dette blir helt avgjørende, mener Aage Gjesdal.
Permeable dekker, dekker utviklet for å infiltrere regnvann direkte, har Multiblokk arbeidet med en tid og bedriften har sammen med Skjæveland Cementstøperi utviklet løsninger hvor slisserenner og IFS-kummer brukes sammen med permeable dekker. Nå skal de i gang med et prosjekt hvor målet er å forske på, og dokumentere, effekten av permeable dekker.
– Gjennom dette vil vi dokumentere resultatene av permeable dekker og få vesentlig, ny kunnskap om overvannsproblematikken. Kunnskapen vil komme oss, bransjen og kundene til gode.

Del artikkelen: