Pakning i flens – liten del med stor betydning

Teksten er skrevet av Anders Nygård daglig leder i Basal Aqua-Safe servicekontor, og er en kortversjon av innlegget som ble publisert på Rørbloggen til Hallingplast tidligere i høst.
(Foto: Jørn Søderholm/Praktisk Talt)

Pakninger i flenser er blant de minste komponentene i et VA-anlegg. Den kan bli det svakeste leddet i hele nettet, og forårsake store problemer.

Lekkasjer i flenser er et velkjent problem for alle som jobber praktisk i VA-nettet. Lekkasjene kan ha mange årsaker som ujevne flater i pakningsområdet, fremmedlegemer mellom flens og pakning, skjevheter i sammenstilling, feil i monteringssekvensen og feil moment på boltene.

Det gjør ikke saken bedre at pakninger kommer i et utall varianter, med svært varierende kvalitet, fra mange leverandører og med til dels dårlig merking.

Pakninger i vann og avløp
Under VA-konferanse Hallingtreff framkom det mange spørsmål og reaksjoner som tyder på at mange i bransjen kjenner problemstillingen på kroppen. Fra salen ble det foreslått et merkesystem på blågods og pakninger, der man skanner en QR-kode for å få riktig informasjon om hver enkelt pakning. I mange tilfeller ser vi at merking er svært mangelfull, så her ligger det store forbedringspotensialer.

Fra lær, hamp og fett til vulkanisert gummi
For mer enn 200 år siden ble det benyttet pakninger som ligner de vi benytter i dag. De var gjerne i lær eller hamp og fett. Etter 1850 kom de første vulkaniserte pakningene. Vulkanisert gummi er det vanligste materialet i pakninger som brukes i blågods og flenser i vann- og avløpsnett. De fleste pakninger har nå en stålring i midten, for å hindre at gummien blir presset ut over tid. På grunn av strengere og strengere krav til drikkevannet vårt er det stort sett bare EPDM-gummi det er mulig å få drikkevannsgodkjenning på.

Dette gjør pakningen
Vulkanisert gummi har mange av de egenskapene vi har behov for i en pakning til en flenseskjøt: Fleksibiliteten gjør at den tar opp ujevnheter og skjevheter godt. Gummipakningen klarer seg bra ved vibrasjoner, og har evnen til å stå med forholdsvis stort flatetrykk over mange år, uten at materialet kryper. Evnen til å gå tilbake til sin opprinnelige form gjør at den tåler variasjon i belastninger på grunn av temperatur og lignende.

Vulkanisert gummi har imidlertid fortsatt én svakhet: Dersom noe av materiale får en deformasjon på mer enn 30 prosent så vil den over tid bli svekket. Hvis gummien revner i området rundt stålringen vil denne bli eksponert og raskt starte å korrodere.

For dårlig merking
Med mange leverandører og produsenter – og produkter som ofte er svært dårlig merket – er det i mange tilfeller umulig å finne tabeller for “riktig tiltrekkingsmoment”.

En annen utfordring ved korrekt montering av flensepakninger er boltleverandørenes “standardisering” av kvaliteten på bolter. Det har medført at det er vanskelig å få tak i de boltkvalitetene som mange tabeller for tiltrekkingsmomenter referer til.

Derfor er det slik at en av de minste komponentene i et VA-nett, kan bli det svakeste leddet i hele nettet og gi oss mange lekkasjer også i framtiden.

Del artikkelen: