Heftige vannkummer til Stord

NOBI fikk en tung leveranse av to vannkummer til Stord i sommer. Bokstavelig talt. Én var på 30, den andre på 43 tonn. Begge ble levert komplett, ferdig i grøft på én og samme dag.

– Veldig interessant å få en sånn levering. Det er store og kompliserte kummer. Da er det hyggelig at vi får tilliten med å levere dem komplett.

Geir Gammelsrød, salgskonsulent VA i NOBI i Bergen, er stolt over å ha vært med på den spesielle leveransen til Stord. NOBI leverer store, rektangulære spesialkummer med jevne mellomrom.

Leveransen til Stord i mai skiller seg ut på to punkter:

  • Komplette kummer, med alt innhold
  • Logistikk

– Vi leverer firkantede fordelingskummer på en hel del anlegg der det er aktuelt. Da kan kummen settes rett ned. Man slipper å bruke tid på forskaling og støp. Man får mindre åpningstid på grøfta og får beholde god framdrift på anlegget, sier Gammelsrød.

Vanligvis går en sånn leveranse på to uker. Her tok det lengre tid å organisere transporten, primært på grunn av tiltakene mot koronaepidemien. En lastebåt med kran var tiltenkt en viktig rolle i leveransen. Den fikk ikke komme til kaien uten å gå i karantene. Da ble det litt ekstra innsats i planlegging av logistikken.

– Vi måtte frakte den med en pram, og løfte kummene med mobilkran på land. På grunn av vektbegrensning på en bro måtte kummene leveres på to steder, halvannen kilometer fra hverandre. Hele maskineriet fulgte med. Begge kummene ble montert på én og samme dag. Det er både vi og oppdragsgiver fornøyd med, sier Geir Gammelsrød.

Kummene ble levert til prosjektet Grunnavågen VVA, der Stord kommune bygger ny vei til Grunnavågen. Utførende entreprenør er Engelsen Anlegg AS.

Det krever sitt av både folk og utstyr å flytte sånt. (Alle foto: Nobi)
Mye blådeler drar opp vekten. Kummene ble levert helt komplett.

Del artikkelen: