Dette er briljant

Høyteknologisk og skreddersydd renneløpskum i betong

En kum med optimal hydraulikk, nøyaktig tilpasset anlegget og med akkurat de rørtilkoblingene som trengs. Levert ferdig støpt, klar til å settes ned i grøfta. Briljant renneløpskummer er suverent enkle og nøyaktige i bruk.

Kummene skreddersys i et unikt system som kombinerer høyteknologisk robotproduksjon, optimaliserte renneløp tilpasset rørtypen og dokumenterte rørgjennomføringer.

Selvfallsanlegg kan bygges med standard kummer, som passer noenlunde og bygges inn i anlegget med et utvalg rørdeler og skjøter. Eller det kan bygges med kummer skreddersydd og spesialtilpasset.

Der alle løp går i dimensjoner og vinkler nøyaktig tilpasset akkurat det anlegget. Der de hydrauliske egenskapene er optimale. Bare fri flyt i fallretningen, opptil 150 ‰ fall. En kum der sideløp kommer inn med riktig dropp til hovedløpet, og hindrer overskylling fra ett løp til et annet. En kum der muffen for tilkobling av rør er ferdig støpt i kummen. Uansett rørtype og -materiale. Ingen stusser som stikker ut, og ingen tungvinte rørskjøter. Stikk røret inn i muffen, og gå videre til neste rør. Monteringen foregår så kjapt og enkelt som det kun er mulig å få det med prefabrikkerte løsninger.

Det er hovedpunktene i hva som gjør kumkonseptet Briljant så bra.

Ferdig frest forskaling til en spesialtilpasset renneløpskum med påmonterte rørgjennomføringer for å sikre gode hydrauliske forhold. Før kummen støpes monteres tilhørende pakninger avhengig av rørmateriale og dimensjon

Vi har tittet inn i produksjonsforløpet på en Briljant-kum. Det er en aldri så liten reise som starter i den digitale verden, tar form gjennom en høyteknologisk robot og ender opp med en skreddersydd kum i evigvarende betong.

Design og modell
Det starter digitalt, der alle data om kummen blir lagt inn i det nett-baserte verktøyet. Dette kan gjøres av konsulent, prosjektleder eller av en fagperson nærmere anlegget med god innsikt i hvordan kummen bør være.

Her blir informasjon om innløp, utløp, høyder, vinkler og rørtilkoblinger lagt inn. Programmet gir tilbakemelding dersom den ønskede kummen ikke kan la seg produsere. Brukeren får da beskjed om å endre kumdiameter eller avvinkling på rørgaten.

 

Informasjonen blir automatisk gjort om til en 3D-modell av kummen. Et PDF-dokument med tegning og input-data sendes automatisk tilbake til brukeren for godkjenning.

Brukeren kan også få kummen automatisk tilsendt som en STP-fil, og kan dermed tas direkte inn som et objekt og kan brukes sammen med rørbibliotekene.

Når utformingen av kummen er godkjent av brukeren lagres kummen på en server. En Basal bedrift kan laste opp kum-modellen og sende filen til en robot som freser ut selve renneløpsformen (forskalingen).

Robot og støp
Roboten freser renneløpene, nøyaktig som vist i modellen. Sluttresultatet blir nøyaktig som i modellen, hver gang. Har man først blitt enige om hvordan det skal være, så blir det slik. Ingen fare for misforståelser eller menneskelige feil.

Renneløpet freses ut av en blokk EPS, et formbart og formstabilt materiale godt kjent i betongstøping. Dette utgjør formen som bestemmer hvordan bunnseksjonen i den ferdige kummen skal se ut.

EPS-formen med skreddersydd renneløp frest ut av roboten er nå klar til støping. Den settes på en kjerne, før ytterformen lukkes. Nå fylles stålformen med selvkomprimerende betong, som følger hver minste flate og detalj på EPS-modellen.

Etter herding fjernes stålformen, EPS-«forskalingen» tas ut og eventuelle pakninger monteres i utsparingene. Kummen er nå ferdig, og klar til montering. Utvendig er den en vanlig betongkum med rørtilkoblinger der de skal være. Innvendig har den et renneløp med den glatteste overflaten du kan tenke deg, og med hoved- og sideløp akkurat der de skal gå for en best mulig «strøm» i anlegget.

Kummen er nå klar til å settes på en lastebil og kjøres ut til grøfta der den skal monteres.

Del artikkelen: