Aqua-Safe eliminerer avvik

Bane NORs «Fløenprosjekt» blir bortimot landets mest moderne terminalområde. Under utbyggingen er det også installert det som kan betraktes som bransjens sikreste vannkum – Basal Aqua-Safe.

NOBI har lenge vært omtalt som en pionér for vannkumsatsingen, og tilbyr den komplette løsningen fra avdelingen både på Askøy og Voss. Til Fløen-prosjektet har NOBI så langt levert seks stykker Aqua-Safe kummer av totalt syv bestilte kummer.

Kundene vender tilbake
− De fleste kunder som prøver Aqua-Safe vender tilbake neste gang de trenger en vannkum. Flere kommuner har også innført i sin VA-norm at vannkumdeler skal fabrikkmonteres, sier Ole Gloppen avdelingsleder Vanndeler i NOBI. Han legger til at det er det som er litt spesielt i dette prosjektet er store styrkekrav.
− Derfor har vi kun levert ig-kummer, noe som sjelden brukes på Vestlandet. På terminalen vil det kjøre svære terminaltrucker, og da må kummer og kumlokk tåle rundt 90 tonn trykk ovenfra.

Det omfattende jernbane-prosjektet «Nygårdstangen-Bergen-Fløen» startet opp tidligere i år. Bane NOR har som målsetning at Nygårdstangen blir landets første godsterminal som kan driftes helt utslippsfritt. I tillegg påpeker byggherren at kapasitet skal dobles for å fasilitere for mer effektiv godshåndtering, noe som skal medføre opptil 40.000 færre trailere per år på veien mellom Bergen og Oslo.

«Aqua-Safe konsept for levering av vannkummer er
en trygghet for oss som byggherre.»

Trond Cook Tollefsen: byggeleder, Bane NOR

Trygghet for byggherren
Byggeleder i Bane NOR, Trond Cook Tollefsen, forteller at Bane NOR bygger Norges grønneste terminal i Bergen gjennom prosjektet Nygårdstangen-Berge-Fløen (NBF).

− Hva er spesielt for leveransene til Fløen-prosjektet?
− Kummer som etableres på terminalområdet der lossing og lasting foregår, må tåle lastene som påføres av Reachstackerne som flytter containere av og på tog og biler. Disse kan veie 80 – 100 tonn når de tar de tyngste hivene, da er styrke og utførelse veldig viktig, forteller Tollefsen i Bane NOR.

− Til prosjektet er det valgt å bruke Aqua-Safe vannkummer: Hvorfor ble prefabrikkerte kummer valgt og har disse svart til forventningene?
− Alle bidrag i prosjektet som øker kvalitet og gjør arbeidsoppgaver mindre resurskrevende gir et positivt tilskudd. Aqua-Safe konseptet fra Basal er slik vi ser det en god måte å eliminere mulige avvik ved utførelse. Vi har et prosjekt som går over flere år og etablering av vannkummer foregår i all slags vær, at produktene er satt sammen hos leverandør, under ideelle forhold er et positivt tilskudd til å unngå avvik, sier Tollefsen og fortsetter:
− Vår entreprenør Baneservice har Vassbakk & Stol som sin underentreprenør, som utfører underbygningsarbeidene som også innbefatter vannkummer, avløpskummer og dreneringskummer. Vassbakk & Stol er en velrenommert entreprenør som utfører arbeidene sikkert, trygt og med god kvalitet, at det benyttes Basal sitt Aqua-Safe konsept for levering av vannkummer er en trygghet for oss som byggherre, avslutter byggeleder Trond Cook Tollefsen i Bane NOR.

En Aqua-Safe kum er komplett og ferdig montert, klar til å koble rørene direkte på kummen. Foto: Vassbakk og Stol

Fornøyd med leveransene
Sentralt for grunnarbeidene har vært VA-leveransene fra NOBI. Vassbakk & Stol har hatt ansvar for alt av gravearbeider, oppbygging av grøfter og opparbeidelse av grunn, vann og avløpssystemer. Med en byggeplass som er operativ fra morgen til kveld, har det vært stor pågang med rør, kummer og andre Basal-produkter fra NOBI til prosjektet.

Kai Ove Pedersen, anleggsleder i Vassbakk og Stol er fornøyd med leveransene fra NOBI.
− Aqua-Safe kummene er en veldig grei løsning. Alt er ferdig montert og vi har bare å koble rørene direkte på kummen. Vi hadde også disse kummen i at annet tunnelprosjekt i Sogn. Du sparer mye tid og kan montere kummen umiddelbart. Du slipper å heise blådeler på plass og skru sammen alle delene. Vi har trykktestet alle kummene som er montert så langt og alle er godkjent. Han trekker også frem at alle kummer er laget i styrkeklasse F900, som skal tåle høye belastninger.
− Det at det er innstøpte pakninger i kumdelen er veldig bra. Der er tilbakemeldinger fra de som monterer at de sparer tid og at det er enkelt koble ting i hop, sier anleggsleder Kai Ove Pedersen i Vassbakk og Stol AS.

At det benyttes Basal sitt Aqua-Safe konsept for levering av vannkummer er en trygghet for oss som byggherre, sier byggeleder Trond Cook Tollefsen i Bane NOR.

Del artikkelen: