HVORDAN SKAPE GODE KUMMER – TIPS OG TRIKS:

En kum er ikke bare et sted for å operere ventiler. Det er et adkomstpunkt for service av vannledningen og vedlikehold av alle komponenter. Kummen må derfor utformes deretter.