Ny masteroppgave: avdekker storstilt sløsing med pukk i omfylling

Det sløses store mengder god, kostbar pukk i norske kommuners rørgrøfter. Inga Rise (25) har skrevet landets første og eneste masteroppgave om omfyllingsmasser i rørgrøfter.
– Stedlige masser kan brukes mye mer og gi store miljøgevinster, sier Rise.