Miljøregnskap – fra skjevhet til helhet

Det skal regnes og beregnes klimafotavtrykk på alt fra den enkelte byggkomponent til komplette veistrekninger, VA-anlegg og byggverk. Ytterst få har kunnskap til å gjøre slike beregninger på egen hånd. Det er viktig å benytte verifiserte beregningsverktøy når man utarbeider slike miljøberegninger!