Feil og store lekkasjer på drikkevannsnettet
Slik kan det unngås

Norske rørinspektører melder om at det er lekkasjer i over femti prosent av nye vannkummer. Med Aqua-Safe merkede kummer vil lekkasjenivået reduseres til et minimum.