Flerrørsgrøften gir grønnere miljø

Indre Østfold kommune og Park & Anlegg AS har fokuset på miljø i saneringsprosjektet Bakkegata i Askim. Der bruker de grove masser i grøfteprofilen så langt de kan.