Det er bygd fire rasoverbygg i betong på til sammen 955 meter på parsellen mellom Solbjørnneset og Akkarvika.

Betonggalleri Beskytter mot ras

En vakker og rasutsatt strekning i Lofoten har blitt sikret med fire betonggalleri.

Forfatter: Admin          Publisert: ons 31. januar 2018         Foto: Steinar Skaar/ Statens vegvesen

Landskapsbildet i denne delen av Lofoten er karrig, med bratte fjellsider med grønne hyller og sletter. Et yndet motiv for turister om sommeren, men en farlig rasutsatt strekning å ferdes på om vinteren. Situasjonen var uutholdelig og noe måtte gjøres. I desember 2014 ble en 1461m lang tunnel og fire rasgallerier åpnet.
 
Betongstrukturen forsterker utsikten
Det er bygd fire rasoverbygg i betong på til sammen 955 meter på parsellen mellom Solbjørnneset og Akkarvika: Berget (185 meter), Ølkonna I (340 meter), Ølkonna II (140 meter) og Akkarvika (290 meter). 
I byggingen av disse er det gått med 15.000 kubikkmeter betong.  Siden dette er del av Nasjonal turistveg i Lofoten har det vært en viktig del av oppgaven å få til et visuelt tiltalende veganlegg som ivaretar utsikten. Strukturen har et klart strukturelt tverrsnittprinsipp som det griper inn i fjellveggen og viser tydelig at vegen er skåret inn i fjellsiden. Betongveggen har en helling på 5 grader mot fjellet, mens betongtaket har en liten helling oppover mot havet. Den nye betongstrukturen forsterker utsikten og naturen mellom havet og fjellet på en naturlig måte. 
 
Åpen utforming
Rasgalleriene har en åpen utforming mot sjøsiden, for å gi bilister og syklister god utsikt ut over Vestfjorden og landskapet rundt. Utformingen gjør også at lyset slipper inn i konstruksjonen. Rasoverbyggenes utforming og lengde er optimalisert i tillegg til at de er tilpasset terrenget. Ledevoller og støtputer skal lede skred over rasoverbyggene og ut i sjøen.
Det har vært viktig å få til en god terrengtilpasning av tiltaket, slik at rasoverbyggene glir naturlig inn i landskapet. Det har vært nødvendig med omfattende bergsikring.
 
Skaper en ny turistattraksjon
Rasoverbyggene er tegnet av arkitekt Knut Hjeltnes v/Øystein Trondahl. Bjørbekk & Lindheim har vært med på optimalisering av rasoverbyggenes utforming og lengde, i tillegg til terrengtilpasning. Rasgalleriene i Lofoten er et godt eksempel på hvordan betong kombinert med godt håndverk kan integreres i naturen, øke kjøreopplevelsen og faktisk skape en ny turistattraksjon.
 
KILDE: Statens vegvesen og European Concrete Societies Network.
FAKTA
 
■  Sted: Lofoten
 
■  Prosjekttype: Rassikringsprosjekt
 
■  Lengde: 4,5 km inkl. tunnel og flere rasoverbygg
 
■  Prosjektkostnad inkl. mva: 840 millioner kroner
 
■  Byggherre: Statens vegvesen Region nord
 
■  Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter
 
■  Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter
 
■  Hovedrådgiver: Statens vegvesen
 
 

 

 
 
 
 
 
 
FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018