Box Culvert brukt i krisetiltak

De første norskproduserte boks-kulvertene - firkantrørene - er montert.

Forfatter: Admin          Publisert: ons 31. januar 2018         Foto: Inger Anita Merkesdal

Odd Arne Vagle, Sandnes kommune, i det aller første norsk-produserte firkantrøret, Box Culvert fra Skjæveland. Foto: Inger Anita Merkesdal
Montasjen av Box Culvert har gått over all forventning. 
Foto: Guttorm Garvik, Sandnes Kommune - Teknisk.
Box Culvert er to meter bred og halvannen meter høy. 
Foto: Inger Anita Merkesdal

 

Tekst: Inger Anita Merkesdal

 
Box Culvert ble tatt i bruk før planen, og omdisponert for å avverge et kanal-sammenbrudd i Sandnes.
 
 
Akutt fare for sammenbrudd
I begynnelsen av november ble det klart at Sandnes kommune måtte iverksette strakstiltak for en kulvert gjennom Maudlandsveien i bydelen Hommersåk. 
 
Et 40 år gammelt stålrør, som leder en bekk under veien, var i ferd med å kollapse. Årsaken var korrosjon. Den akutte faren for sammenbrudd av veien gjorde at prosjektet ble prioritert som krisetiltak. 
 
Det ble da besluttet å montere Box Culvert, som Skjæveland har utviklet i forbindelse med anbudskonkurranse for prosjektet Lunden i Sandnes. Disse er velegnet, var tilgjengelige og kunne omprioriteres på kort varsel.
 
 
Firkantrør på lager
Seksjon Veg i Teknisk etat i Sandnes kommune har ansvaret for veien. Da situasjonen ble kritisk, ba vegseksjonen om bistand fra en nyopprettet prosjektstyringsenhet i etaten. 
 
– Jeg visste at vi hadde firkantrør på lager. Det jeg ikke var sikker på var om kapasiteten på disse var stor nok til at de kunne benyttes. Men vi kjente til tall for vannføringen i vassdraget, forklarer Odd Arne Vagle. 
 
Han er en del av prosjektstyringsenheten og ledet forarbeidet med Lunden.
 
Da det ble klart at Box Culvert-elementene på lager har tilstrekkelig kapasitet, var løsningen et faktum.
 
Over all forventning
Prosjektstyringsenheten fikk oppdraget onsdag 1. november. Allerede fredag samme uke var løsningen klar. Takket være grundig produktutvikling i forbindelse med Lunden-prosjektet var dette mulig å iverksette så raskt.
– Vi var trygge på produktene og hadde klart Lunden-staben. I stedet for å begynne i Lunden mandag den 6. november, startet staben i Maudlandsveien, beskriver Vagle. 
Av hensyn til trafikken er det lagt nye rør oppstrøms og etablert en midlertidig vei over bekken. Det måtte også tas hensyn til høyspentkabler og en vannledning. 
–  Montasjen gikk over all forventning.
 
En nyttig test
En viss spenning var det jo da de skulle montere de første norsk-produserte firkantrørene i historien. Ifølge maskinføreren er de lette å montere. 
– Elementene er nesten klistret sammen i skjøten, og her har vi faktisk tre centimeter margin. Det går så greit at vi er nesten overrasket selv, forteller Odd Arne Vagle. 
Dette arbeidet kan også bli en nyttig test før montasjen av 400 meter Box Culvert starter i Lunden.

 


Fakta Box Culvert:
 
■  Box Culvert er to meter bred og halvannen  meter høy. 
■  Box Culvert kan snus og monteres på høykant.
■  Skjøtene kan tettes med glidepakninger.
■  Formen gjør at en kan benytte grunnere grøfter og få bedre volum i tverrsnitt.
■  Firkantrør egner seg spesielt der det er lite å gå på i høyden.
■  Kan benyttes som undergang for dyr.
■  Kan benyttes til infrastruktur, som kabelføringer, fjernvarme, ventilasjon og vann osv.
■  Forberedt for bruk av avlastningsplater for å unngå setningsskader.

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018