Anette Kveldsvik Desjardins mener at det er et stort behov for å optimalisere og effektivisere planleggingsprosessene, for å sikre at kommuner i større grad enn tidligere investerer penger i rett ledning til rett tid.

Ny digital kokebok

DIVA-prosjektet lanserer nå en ny digital «kokebok» for VA-forvaltningen. Den leder brukeren trinn for trinn, gjennom prosessen med å utarbeide hovedplan eller saneringsplan.

Forfatter: Admin          Publisert: ons 31. januar 2018

– Kokeboken blir å finne på en egen web-side i løpet av første kvartal 2018. I tillegg til en beskrivelse av metodikken vil web-siden inneholde maler, excelark og linker til ulike analyseverktøy, forteller Anette Kveldsvik Desjardins, som sitter i styringsgruppen til forskningsprosjektet som har pågått de siste fem årene. 
 
– Vi håper og tror at flere kommuner vil få utarbeidet slike planer. Både på grunn av denne nye metodikken og strengere myndighetskrav. For rør produsentene vil konsekvensene da bli flere prosjekter og økt salg!
 
Optimal planleggingsmetodikk
DIVA er forkortelse for digital VA-forvaltning. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Asplan Viak AS, Norconsult, SINTEF, BIT, NTNU, Rosim, Norsk Vann, MEF, Basal og andre rørprodusenter, samt flere kommuner. 
 
– Prosjektet handlet om å ta resultatene av 15 års forskning, utført av de landene i Europa som er lengst fremme på området infrastrukturforvaltning, tilpasse dette til norske forhold og deretter rulle det ut på det norske markedet. Målet var å beskrive en optimal planleggingsmetodikk for utarbeidelse av hovedplaner og saneringsplaner, sier Desjardins.
 
Riktig investering til riktig tid
Bakgrunn for at prosjektet ble satt i gang var det store etterslepet i vannsektoren i Norge. Anette Kveldsvik Desjardins mener at det er et stort behov for å optimalisere og effektivisere planleggingsprosessene, for å sikre at kommuner i større grad enn tidligere investerer penger i rett ledning til rett tid.  
 
Målet er at bruken av DIVA metodikken skal øke sannsynligheten for at den enkelte kommune investerer pengene i riktig ledning til riktig tid samt sikre en prioritering av tiltak som vektlegger både risiko, ytelse og økonomiske faktorer.
 
– DIVA- metodikken skal gi planer som kan revideres fortløpende etter behov og ikke minst gi mer enhetlige planer, sier Desjardins, som håper at mange vil ta DIVA-metodikken i bruk. 
 
Bra for miljøbevisste produsenter
Metodikken som metoden bygger på er IAM (infrastructure asset management).
 
– Oversatt til norsk blir dette infrastrukturforvaltning. Planer utarbeides ved at man går igjennom 6 ulike planleggingstrinn. Disse er hovedsakelig de samme for hovedplaner og saneringsplaner, med noen små ulikheter, sier Desjardins.
 
Hun forteller at DIVA også inneholder et verktøy for å beregne CO2-utslipp ved bruk av ulike materialer, slik at kommuner kan velge rørmateriale og leggemetode ut fra ønsket om lavest mulig utslipp. 
 
– At CO2-utslipp blir en del av vurderingskriteriene i planleggingen, vil være bra for de av produsentene som satser på miljø.
 

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018