Nicolay Helgesen, trainee fra Norsk Vann og Svein-Ove Granerud fra driftsavdelingen i Ringsaker demonstrer at det slett ikke er vanskelig å stenge ventilene i den over fire meter dype kummen som er satt ned.

Kan styre ventilene fra servicebil

Ringsaker kommune har fått en ny løsning for styring av ventiler i store kummer. – Denne løsningen sparer armer og skuldre, sier Svein-Ove Granerud fra driftsavdelingen i Ringsaker kommune.

Forfatter: Admin          Publisert: ons 31. januar 2018         Foto: Mona Sprenger

RINGSAKER: Frosten har lagt seg nord for E6 i Ringsaker kommune. Her skal det bygges en ny handels-park og området blir tilrettelagt for økt handelsvirksomhet. Kommunen har bygd ny vann- og avløpsledning og satt ned flere store kummer. Infrastrukturen er nå på plass i Nydalen.

– Kummene blir bare større og større. Når kummene blir så store blir det langt mellom ventilene, noe som gjør det vanskelig å komme til når vi må stenge dem, sier Svein-Ove Granerud fra driftsavdelingen i Ringsaker kommune. 
 
– En kjepphest
Sammen med Nicolay Helgesen, trainee fra Norsk Vann, tar han bort de to lokkene til den nye kummen DN 2400 som er satt ned. 
 
– Dette har vært en kjepphest for meg i mange år. Det har irritert meg at vi ikke har en lettvint løsning for å komme til, når vi har hatt rørtrekker i bilen i minst tolv år, sier Granerud.
 
Han er svært fornøyd med den nye løsningen som Norconsult har utviklet i samarbeid med Ringsaker kommune. Narmo Betong har vært bidragsyter.
 
– Dette fungerer veldig godt, sier Granerud, som ikke kjenner til noen annen lignende løsning.
DYPE: Ventiler i kummer må stenges i forbindelse med vannlekkasjer og annet vedlikeholdsarbeid som må utføres. Det er derimot ikke risikofritt å gå ned i en dyp trykksatt kum. Foto: Mona Sprenger
Ny løsning
Helgesen og Granerud demonstrer at det slett ikke er vanskelig å stenge ventilene i den over fire meter dype kummen som er satt ned. Rørtrekkeren i servicebilen blir enkelt koblet til og en motor sørger for at ventilen strammes til.
Nøkkelen til det hele er utformingen av kummen:
 
– Kummen har to mannhull. Alle ventilenes spindelforlengere er trukket opp gjennom topp-plate og avsluttet med gategut. Dette for at driftsoperatørene skal kunne manøvrere ventilene fra service-bilen, forklarer Morten Quist- Hanssen i Norconsult.
 
Tryggere arbeidsplass
Ventiler i kummer må stenges i forbindelse med vannlekkasjer og annet vedlikeholdsarbeid som må utføres. Det er derimot ikke risikofritt å gå ned i en trykksatt kum.
 
– Det er ikke noe moro å gå ned i en dyp kum. Det kan være lite oksygen, sier Granerud og viser fram den oransje gassmåleren han har hengende på dressen sin. I tillegg kan det være hardt arbeid å skru igjen ventilene, som Mjøsvannet over tid gror igjen.
 
– Det er tross alt 250 omdreininger på en DN400 sluseventil, så det er hardt for armer og skuldre.
 
Fra prosjektering til drift
Denne løsningen gir også en mye tryggere arbeidsplass.
 
– Operatøren slipper her å gå ned i en trykksatt kum. Vi synes at dette har vært et veldig spennende prosjekt, siden vi har fått til en løsning som går fra prosjektering til drift. Driftperioden har vært avgjørende for utformingen, sier Morten Quist- Hanssen i Norconsult.
 
Narmo Betong er glad for å bidra til at vannkummer skal være en trygg arbeidsplass. 
 
 

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018