Norges største prefabrikkerte vannkum

Slik gikk det til da kanskje Norges største prefabrikkerte vannkum ble heist på plass.

Forfatter: Admin          Publisert: ons 31. januar 2018

Hias valgte å prefabrikkere den 90 tonns tunge vannkummen.  – Det var både en rimeligere og tryggere løsning, mener Håvard Haugseth byggeleder i Hias. 
 
HAMAR: Det er 14 kuldegrader og tåka ligger tykt over de rimede trærne.  Langs vegen snegler det seg to store lastebiler - tungt lastet med en enorm vannkum. E6 er i en kortere periode stengt for anledningen. Både politi og Statens vegvesen er til stede, når kummen fraktes fra Narmo Betong til sitt bestemmelsessted i Sandvika, som ligger like utenfor Hamar ved Mjøsa.
 
 – Dette er et noe uvanlig syn langs vegen, smiler daglig leder for Narmo Betong AS Sigrid Narmo. Kummen er støpt på Narmo Betong på Martodden, som vant oppdraget for entreprenør AF Gruppen.  
Det er på ingen måter en standardkum som settes ned denne kalde januar-natten.
 
Et prosjekt utenom det vanlige
Hele dagen har gått med til å forberede transporten. To store kraner i samløft måtte til for å heise den prefabrikkerte kummen opp på to traller. Bare topplaten veier 32 tonn, mens bunnseksjonen veier 59 tonn.  I Sandvika utenfor Hamar forberedes samtidig nattens arbeid. Her er en av de største mobile kranene - 500 tonn - som er å oppdrive i Norge, i ferd med å rigge ferdig og komme på plass. Den må stå trygt. Det er i hele tatt mye som må være på plass før selve monteringen: Gamle kummer må fjernes, eksisterende ledninger på tømmes, det må graves og fundamentertes m.m.  Alt går rolig for seg i den lave januarsola. Entreprenør AF Anlegg har full kontroll.  
 
– Dette er nesten sånn man ser på Discovery Channel, når de flytter hus og lignende. Kummen er jo på størrelse med en hybel på 30 kvadratmeter som skal heises opp og fraktes med lastebil. Selv om alle beregninger tilsier at den skal holde, er selve løftet av kummen likevel veldig spennende, sier Raymond Edvardsen, VA-ingeniør Norconsult, mens kranene gjør seg klar for å løfte kummen opp.
 
– Dette har vært et morsomt prosjekt. En standard kum blir knuslete i forhold, sier Sigrid Narmo.
 
Full kontroll med 3D
Edvardsen har jobbet i 3D med kanskje Norges største vannkum.  Det hele startet derimot med en 2D skisse.
 
– Det er 3D modellen som har styrt alt!  Det hele begynte med 2D skisse, hvor vi vurderte delene vi trengte og byggemål. På bakgrunn av dette laget vi en 3D modell for å få oversikt. Det var ikke opprinnelig en del av leveransen, men ble det etterhvert, sier Edvardsen, som mener at det vært nyttig å bruke 3D.
 
– Ved å bruke 3D hadde vi veldig god kontroll på alle variablene. Vi kunne sende modellen fram og tilbake mellom de forskjellige fagdisiplinene, konstruksjon og VA, og ha full oversikt over endringer, da alle endringene foregikk i èn modell. Dette er noe som vi vil fortsette med.
Raymond Edvardsen, VA-ingeniør Norconsult har modellert vannkummen i 3D. – Ved å bruke 3D hadde vi veldig god kontroll på alle variablene. Vi kunne sende modellen fram og tilbake mellom de forskjellige fagdisiplinene, konstruksjon og VA, og ha full oversikt over endringer. Foto: Mona Sprenger
Styrker vannforsyningen
Historien startet i 2016 i forbindelse med at HIAS styrker sikkerheten til vannforsyningen til Hamar.  I den forbindelse måtte Hias etablere en ny hovedvannledning for drikkevann fra Bekkelaget i Stange kommune over Åkersvika naturreservat til Midtstranda i Hamar kommune. Hovedvannledningen er prosjektert til 630 mm PE ledning og har en total lengde på ca. 1500 m. 
Hias sitt oppdrag gikk til Norconsult, som kom opp med ideen om at den store vannkummen som skulle plasseres i Sandvika utenfor Hamar kunne prefabrikkeres. Naturreservatet i Åkersvika gjør at det er strenge restriksjoner på når gravingen kan foregå samt at vannstanden i Mjøsa også ikke kan være for høy.
 
– Det er mer vanlig å plass-støpe i den størrelsen, men det er en stor jobb som tar tid.  Vi syntes derfor at ideen var god og vi i Hias gikk derfor den. Dette er både en tryggere og rimeligere løsning. Armatur og alt er montert inne i kummen, så når den er heist på plass er det bare å koble til ledninger så er den i drift, sier Håvard Haugseth, byggeleder i Hias. 
 
– Et annet argument for valg av prefabrikkert kum var at vi ellers måtte hatt provisorisk vannforsyning til Hamar i hele byggetiden. Det er lavere risiko med prefabrikkert og trolig bedre kontroll med utførelsen, sier Morten Quist - Hanssen, oppdragsleder Norconsult.
 
Norsk betongindustri er langt fremme
Haugseth er klar på at dette er Hias sin største vannkum. Totalkostnaden for prosjektet er ca. 16 millioner kroner, da er alle kostnader inkludert legging av 1,5 km med rørledning Ø630 med. 
 
– Selve kum-kostnadene er en mindre del av totalkostnaden. Vi er veldig glade for at vi har lokale bedrifter som kan gjøre denne jobben. Sikkerhet er veldig viktig for Hias. Etter at trykket er satt på ledningsnettet, skal folk kunne gå ned i den. Da må den være sikker. Vi har god erfaring med Narmo Betongs leveranser, sier byggelederen i Hias.
 
Daglig leder Sigrid Narmo hos Narmo Betong mener norsk betongindustri er langt framme i verdenssammenheng.
– Det skyldes blant annet alle betonginstallasjonene i Nordsjøen – her finnes det betonginstallasjoner som er større enn Eiffeltårnet. Vi har fått mye kunnskapen gjennom dette. 
 
Vekten har vært en utfordring
Norconsult har jobbet mye med å holde vekten nede, på grunn av utfordringer knyttet til transporten var det et mål å få kummen under 60 tonn.
 
– Vi har hatt mange runder for å minimere vekten, for å kunne frakte den ut. Vi har hele tiden måtte vi ta hensyn til kreftene som oppstår i kummen, samt at vi selvfølgelig skulle levere kvalitet. Derfor har det vært en prosess å finne nøyaktig hvor mye vi kan spare på betong- og armeringsmengde. Et annet tiltak var å gå fra “blådeler” av støpejern, til spesialbestilte, sveisede rustfrie deler. Dette reduserte kummens vekt med ytterligere et par tonn, sier Raymond Edvardsen, VA-ingeniør Norconsult.
Norconsult har jobbet mye med å holde vekten nede, på grunn av utfordringer knyttet til transporten var det et mål å få kummen under 60 tonn. Foto: Mona Sprenger
Selvkomprimerende betong
Selve kummen er støpt i SKB-betong (selvkomprimerende betong) i et eget telt -  bygd for anledningen – ute på industriområdet til Narmo Betong. 
 
– Jeg kjenner ingen som har prefabrikkert større vannkummer enn denne. Herdetemperaturen ble holdt under kontroll og konstruksjonen holdt 55 MPa allerede etter 11 døgn og tett oppunder 60 MPa i sluttfast-het. Blanderesepter ble gjennomgått på forhånd hvor også en betongteknolog fra AF Gruppen bidro, sier Sigrid Narmo.  
 
Støpt er bestemt!
– Hva har vært den største utfordringen?
– Den største utfordringen er at feilmarginene er små. Det er ikke bare å hente en ny, hvis noe går galt. Støpt er bestemt. Vi har derfor gått trinnvis, sier Narmo, som roser samarbeidet i prosjektet.
 
– Det har vært et godt samarbeid mellom alle parter. 
 
Det bekrefter også Lars Henrik Aasen, anleggsleder AF Gruppen. 
 
– Det har vært godt teamarbeid.
 
Morten Quist - Hanssen, oppdrags-leder Norconsult synes dette oppdrager har vært litt stas.
 
– Det er ikke så ofte vi driver med sånt her. Det er morsomt for hele miljøet at Hias så gevinsten ved å redusere risikoen ute. Det gir større sikkerhet å montere vannkummen inne.
TEAMARBEID: Det har vært et svært godt samarbeid mellom de ulike fagdisiplinene i prosjektet. Narmo Betong har satt opp et eget telt for produksjonen på anleggsområdet sitt. 
Foto: Mona Sprenger

 

 
TUNG LAST: Både Statens vegvesen og Politiet er med på ferden, når topp-platen (32 tonn) og bunnseksjonen (59 tonn) fraktes til Sandvika.  For en kortere periode blir E6 stengt. Foto: Petter Narmo. KRAN: En største mobile kranene - 500 tonn - som er å oppdrive i Norge må til for å løfte kummen på plass. Foto: Mona Sprenger KNIRKEFRITT: Godt ut på natten blir vannkummen trygt senket ned.  Foto: Petter Narmo

 

 
 
FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018