Vann-usikkerhetens tidsalder

Klimaendringer vil først og fremst manifestere seg gjennom vann - gjennom tørke eller oversvømmelser.

Forfatter: Admin          Publisert: ons 31. januar 2018         Foto: Christen Ræstad

I snart 20 år har professor Terje Tvedt, som jobber ved Institutt for geografi hos Universitet i Bergen forsket på og skrevet om vannets historie. 

– Vi har gått inn i det jeg vil kalle Usikkerhetens Tidsalder, en tidsalder som vil preges av usikkerhet og kamp om beskrivelser av fremtidens vannlandskap, skriver Tvedt i boken En reise i vannets fremtid.
 
Aktuell på Netflix
Terje Tvedt har ikke bare skrevet bøker om vann, for ti år siden laget han dokumentaren «En reise i vannets fremtid» («The Future of Water»). Den har vunnet Gullruten og blitt vist på TV 2 og NRK. Nå er den aktuell som aldri før. I fjor ble dokumentarserien kjøpt av strømmegiganten Netflix som har 81 millioner abonnenter i 190 land.
 
Har formet vår verden
Professoren, som har reist ned verdens store elver og oppsøkt vann i alle dets former, har møtt vanneksperter og politiske ledere over hele verden. 
I boka «En reise i vannets fremtid» skriver han at vann har formet alle samfunn - fra de første sivilisasjonene oppsto i Midtøsten og Asia for fem tusen år siden til moderne bysamfunn.  Hans budskap er at det er nødvendig å plassere utviklingen i et historisk perspektiv, for å forstå hvordan vannet og kampen om å kontrollere det vil påvirke fremtiden.
 
Været har endret seg
Tidligere kunne ingeniørene regne med at elvene stort sett ville renne slik som før. Slik er det ikke lenger. I alle deler av verden møter Terje Tvedt mennesker som forteller at været er annerledes enn før og som forklarer det med ”global warming”. 
 
– Da jeg på midten av 1990-tallet reiste til omtrent 30 land i forbindelse med et forskningsarbeid om vannets rolle i historien, snakket så si ingen om global oppvarming. Nå, ti år senere, er inntrykket entydig og overveldende: Overalt fortolker folk uvanlig vær med truende klimaendringer.
 
Økt behov for forutsigbar vanntilførsel
Tvedt er klar på at disse forandringene ikke er noe som vil forsvinne, og samfunnets behov for en økt og forutsigbar vanntilførsel vil øke. 
 
– Siden vann er alle samfunns livsåre, vil usikkerheten om morgendagens vannlandskap påvirke alle samfunn, matproduksjonen globalt, maktforhold mellom stater og kontinenter og bydannelse i fremtiden, skriver han.
 
Fundamentale omstillinger
Tvedt mener at vannet vil avgjøre menneskehetens fremtid og at endringene vil tvinge alle samfunn til fundamentale omstillinger. Gigantiske vannplaner vil endre klodens utseende mer radikalt enn noensinne. Kampen om makten over det flyktige vannet blir viktigere og viktigere, og påvirke krig og fred og globale maktforhold. Mennesker har i mange tusen år utviklet sine samfunn gjennom stadig økt vannkontroll, og vannet slår nå tilbake. På forskjellige måter på ulike steder.
 
KILDER: ”En reise i vannets fremtid” og Universitetet i Bergen. 
 
 
FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018