En stor laginnsats

Basal har gjennom kampanjen ”Vi setter HARDT MOT HARDT” gjennomført besøk hos over 1500 VA-personer.

Forfatter: Admin          Publisert: man 28. august 2017

Over 1500 byggherrer, konsulenter og entreprenører har deltatt på møtene som Basals medlemmer har arrangert.
 
- Engasjementet har vært stort og responsen fra Basals medlemmer har vært over all forventning, sier Espen Mikalsen daglig leder i Nobi og styremedlem i Basal. Han var initiativtaker til kampanjen og er svært fornøyd med innsatsen. 
 
- Kampanjen har vært en suksess.
 
- Fin kontakt med folk
Målet med kampanjen var å sette betongrør og kummer høyt opp i bevisstheten og være synlig i VA Norge. Fokuset på møtene har vært på rør og de mest konkurranseutsatte dimensjonene.
 
- Dette har vært kjempeartig. Kampanjen har fått oss ut og vi har levert mer enn vi skulle. Vi har gjennomført lunsj-seminar og opplever at vi har fått fin kontakt med folk, sier Stein Hugo Nilsen daglig leder ved Holmen Betong AS. 
 
Vil følge opp
Nilsen roser kampanjematerialet som har blitt utarbeidet av Basal.
- Vi har ikke tenkt å slå oss til ro med dette. Vi planlegger nå å følge opp kampanjen med egne aktiviteter og bruke budskapet i kampanjen. Det gir oss et godt utgangspunkt og gjør oss tryggere i formidlingen av vårt budskap.
 
Gode tilbakemeldinger
Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært positive, viser spørreundersøkelsen som er gjennomført i etterkant av møtene. Nær 70 prosent av de som har svart på undersøkelsen kan tenke seg å delta på flere møter.
 
- Vi har møtt mange forskjellige mennesker gjennom kampanjen. Det har vært spennende og morsomt, sier Bjørn Nordby, daglig leder i Østfold Betongprodukter. Han tror at kampanjen på sikt vil gi resultater.
 
- Det er mange som ikke kjenner til hele sortimentet og de betongløsningene som finnes. Jeg tror at vi har fått åpnet øynene til en del og på sikt er dette bra.
 

ÅLESUND: Førde Sementvare holdt “Hardt mot Hardt” arrangement for Borgund VGS, linje for anleggsteknikk.

Felles prosjekt
Markedsansvarlig i Loe Rørprodukter AS Jon Arild Holte er svært fornøyd med kampanjen.
- Dette har vært morsomt og verdifullt. Vi skal ikke undervurdere effekten av at vi har gjort dette i felles-skap på samme tidspunkt. På sikt ønsker vi at det skal bli lettere å kontakte oss, fordi vi er synlige, sier Holte. Loe Rørprodukter AS har hatt en del besøk på fabrikken i kampanjeperioden. 
- I løpet av kampanjeperioden har vi hatt fabrikkbesøk av flere kommuner og skoler. Vi har også hatt besøk av mange entreprenører. Konsulentene har vi truffet ute på konsulentkontorene.
 
Markedsutvalget i Basal har fått flere henvendelser i etterkant av kampanjen og Basal har ikke tenkt å gi seg med dette. Espen Mikalsen kan fortelle at styret i Basal framover vil satse på utdanningsinstitusjonene.
- Vi ønsker å nå flere kommende ingeniører og fortelle de om produktene våre.
 
     

 

 

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 1 - 2018