POSITIVT: Siden 2015 har antallet studenter ved Norges Arktiske Universitet Fakultet Narvik som tar innføringsfag VA økt med 30 prosent.

Antallet VA-bachelorer må dobles

Det er behov for 400 nye ingeniørstillinger innen VA-faget, ifølge Norsk Vann. Nord i Norge går utviklingen riktig vei.

Forfatter: Admin          Publisert: man 28. august 2017

-  Vi har 11 grupper som skriver bachelor. Totalt er det snakk om 22 personer.
Alle gruppene skriver om tema innen VA, sier Jostein Starbo IVT Fakultet Narvik ved Norges Arktiske Universitet.
 
Stort behov
Vannbransjen har et stort behov for ingeniører med bachelorgrad i vann- og miljøteknikk. I dag er utdanningen spredt på 11 høgskoler og universiteter. 
Det er bare to år siden Starbo forlot bygg- og elementindustrien til fordel for akademia. I løpet av den tiden har han rukket å bli kåret av studentene til årets foreleser og interessen for VA-faget blant studentene er økende. 
 
- Det er veldig hyggelig og vi ser at mange studenter nå selger inn VA-faget til nye studenter, sier Starbo, som mener at salg i all hovedsak handler om å etablere gode relasjoner.
 
30 prosent økning
Økningen ved Norges Arktiske Universitet Fakultet Narvik er klar. 
Siden 2015 har antallet studenter som tar innføringsfag VA økt med 30 prosent. Flere velger også å ta videregående VA – VA II.
 
- Vi gikk fra 12 studenter høsten 2015 til 32 stykker i fjor høst, sier Starbo, og forteller at mange tar studiet via nett hjemme.
 
Store oppgaver
Det er allerede for få vann- og avløpsingeniører i dag. Fortetting, klimautfordringer og fornyelse av infrastrukturen tilsier at det er behov for å økte antallet som jobber i vannbransjen. I følge en undersøkelse gjort av Norsk Vann i 2014 vil det være behov for å utdanne ca. 40 sivilingeniører og ca. 50 ingeniører hvert eneste år fra år 2013 til 2040.
 
- Økningen i antallet VA-studenter i Narvik og andre steder i landet er et kjærkomment bidrag. Vår bransje står overfor et generasjonsskifte. Det er mange eldre som snart går av med pensjon, samtidig som finansieringsbehovet i bransjen er stort. Vi trenger folk til å utføre rehabiliteringer og nybygg, sier avdelingsleder og samfunnskontakt i Norsk Vann Thomas Langeland Jørgensen.
 
Personavhengig
I et prosjekt for å styrke bachelorutdanningen i VA-fag har Norsk Vann undersøkt situasjonen ved de 11 lærestedene og foreslått tiltak for å bedre den framtidige situasjonen. Målet har vært å få ett eller flere læresteder med en helhetlig bachelorutdanning i Vann- og miljøteknikk. Og at de lærestedene som fortsatt gir en VA-undervisning på en byggelinje som i dag, følger et minimumsnivå for VA-pensum.
 
- Dessverre opplever vi at studietilbudet mange steder er veldig personavhengig. Hvis en sentral drivkraft slutter, kan vanntilbudet falle bort helt eller delvis og må bygges opp igjen. Vi er derfor opptatt av at utdanningsinstitusjonene får på plass en stabil bemanning innenfor fagområdet, sier avdelingslederen i Norsk Vann.
 
Status quo
I dag undervises det i de viktigste temaene innen ledningsteknikk, transport av vann og overvann ved alle lærestedene. Norsk Vann mener at bachelorutdanningen i tillegg blant annet bør dekke tema som prosjektering av VA-ledninger og alle typer kummer, tegning av pumpestasjoner, rørarrangement og plantegninger. Det bør også gis innføring i statlig og kommunalt regelverk. Dette vil lette studentenes inngang til det praktiske arbeidslivet.
 
- Vi ser at mange av utdanningsinstitusjonene har planer om å holde seg på dagens linje. Det betyr at det er status quo, bortsett fra ved NTNU Ålesund som har startet en ren bachelor i vann og miljøteknikk. Planen var å få inn 15 studenter, men de fikk inn 25, forteller Jørgensen. Ellers planlegger Høyskolen i Østfold en bachelor innenfor vei og vann.
 

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018