Ny veileder for betongrør og kummer

Norsk Vann kommer i høst med en ny veileder for bruk av betongrør og kummer.

Forfatter: Admin          Publisert: man 28. august 2017

 
Målet med rapporten er å gi en innføring i betongens materialegenskaper samt betongens fordeler og ulemper som materiale for rør og kummer i VA-anlegg.
 
– I tillegg vil rapporten gi en veiledning i oppbygging av et VA-anlegg ved bruk av rør og kummer i betong, forteller prosjektleder i Norsk Vann, Trond Andersen.
 
Helhetlig rapport
I dag benyttes betong i stor grad som materiale i alle typer kummer for vann, spillvann og overvann, mens det som rørmateriale benyttes til avløpsrør generelt og spesielt til overvannsledninger i større dimensjoner, samt kulverter og varerør. Større dimensjoner benyttes ofte som fordrøyningsanlegg for overvann og fellesledninger.
Rapporten skal primært være en veileder for prosjekterende, entreprenører, kommunale og statlige etater. 
 
–  I rapporten gjennomgås blant annet standarder, materialegenskaper, styrke og bestandighet, sier Andersen. 
 
Han forteller at målet har vært er å utarbeide en helhetlig rapport som tar for seg de viktigste elementene ved dimensjonering, bruk, anleggsutførelse og HMS-forhold for avløpsledninger og kummer i betong, basert på de produktene som finnes på markedet i dag.
 
Kvalitetsheving
Rapporten inneholder også en historisk gjennomgang av betong-rørbruk (alt. bruk
av betongrør) i norsk vannbransje. Det har siden slutten av 1940-tallet skjedd en grad-vis forbedring av kvaliteten til produktene, men det var fortsatt varierende kvalitet på rør produsert rundt 1960-tallet, forteller Andersen.
 
– Vi har med en del historikk siden det er greit å være klar over de svakere periodene i forbindelse med fornyelse og rehabilitering. Kvaliteten fra 80-tallet har vært god og den har  fortsatt  å øke.  Dette skyldes i stor grad strengere kvalitetskrav som bransjeorganisasjoner har medvirket til.  
 

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018