Vålerenga stadion i Oslo

I forbindelse med utbygging av Vålerenga stadion bygges det nytt fordrøyningsanlegg. Entreprenøren har valgt plastkassetter.

Forfatter: Admin          Publisert: fre 20. januar 2017

 

 

Ny stadion på Vålerenga.

Spenningen blir størst under gressmatta.

Prosjektleder for Vålerengas nye stadion sier i en artikkel i VA-nytt at det er første gang han benytter seg av plastkassetter i fordrøyningsanlegg.
Han har hittil brukt betong eller åpne grøfter - nå ser det ut til at han er fristet til å ta en lettvint snarvei: 

 

 

• I motsetning til betongrør som er svært enkle å drifte, vil sand, grus og finslam hope seg opp i plastkassetter. En labyrint av små rørganger og begrensede inspeksjonsmuligheter gjør tømming, tilsyn og vedlikehold særdeles krevende.

• Betong er laget for å tåle alt av ekstreme forhold, og ligger i ro uansett påkjenninger. Alle vet at plast kan flyte opp.

• Betong blir sterkere over tid og tåler både trafikklast og tunge påkjenninger – i motsetning til et fleksibelt plastmateriale som blir sprøere over tid.

Prosjektlederen sier han synes det er rart at noen fremdeles bruker betong i fordrøyningsanlegg. Etter å ha gravd opp tette plastkassetter et par ganger, er det ikke sikkert betong virker som en rar løsning likevel. Det er kanskje også noe av grunnen til at de store og kompetente konsulentkontorene i all hovedsak beskriver magasiner bygget opp av betongrør.

Her blir det spennende å følge med på sidelinja.
Den første gangen denne prosjektlederen benytter seg av plast i et fordrøyningsanlegg, blir kanskje også den siste?

 
 
 

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018