Etterlyser nye løsninger for tunnelvaskvann

Tunnelvaskevann er akutt giftig for dyr og planter. Nå vil Statens vegvesen bort fra naturbaserte rensebasseng for tunnelvaskevann.

FÅ BLADET TILSENDT