Prosjekteringstips for driftsvennlige overvannsløsninger

Generelt er det svært lite erfaring rundt drift og vedlikehold av fordrøyningsanlegg i Norge. Mye tyder på at disse anleggene i svært liten grad følges opp.

FÅ BLADET TILSENDT