Når NVE hever flomnivået til RØDT er det alvor

– Vi har aldri før hatt et slikt varsel og vi har ganske enkelt ikke god nok beredskap for å håndtere rødt for hele Agder, sier beredskapsleder i Kristiansand kommune Sigurd Paulsen.

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 1 - 2018